Connect with us

Ziemia Pyrzycka dla Ukrainy

NAJNOWSZE INFORMACJE NA STRONIE FACEBOOKOWEJ: https://www.facebook.com/ZiemiaPyrzyckaDlaUkrainy

ZBIÓRKA FINANSOWA PROWADZONA PRZEZ CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ:

Nr konta: 21 1020 4795 0000 9302 0004 5757Dopisek: UKRAINA

Reklama