Express Pyrzycki
PyrzyceRegion

Świetlice wiejsko-miejskie?

Jednym z ostatnich punktów czwartkowej sesji Rady Miejskiej było przekazanie świetlic wiejskich w gminie Pyrzyce pod opiekę Pyrzyckiego Domu Kultury. Temat wywołał trwającą kilkadziesiąt minut dyskusję. Na sali można było usłyszeć argumenty, że w świetlicach nic się nie dzieje i pytania, czy PDK wytrzyma finansowo tą zmianę.

PIENIĄDZE I REMONTY

– Jak 17 świetlic wiejskich będzie zarządzane przez Pyrzycki Dom Kultury bez znaczącego zwiększenia funduszy na to działanie? – dopytywał na samym początku dyskusji radny Mariusz Majak. Jego obawy podzielił Miłosz Łuszczyk – Trochę dziwię się panu dyrektorowi (domu kultury – dop. red.), że od razu, w ciemno chce wziąć te budynki w zarząd. – mówił. – Ja wiem, że jest to trudne i jest to na pewno duże obciążenie dla obecnej kadry domu kultury, której w pewnych sytuacjach brakuje. Rozmawiałem z załogą i były stwierdzenia, że przyjeżdżali z imprezą, rozkładali sprzęt i przychodziło pięcioro dzieci do nieopalonej, zimnej świetlicy. – odpowiedział dyrektor domu kultury Tadeusz Mazur. Radny zwrócił też uwagę na stan techniczny wielu świetlic, który pozostawia wiele do życzenia. – Nie wierzę w to, że w pieniądzach przeznaczonych na ten cel w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na remonty, zarządzanie świetlicami i tak dalej. (…) Jeśli w takim kształcie przyjmiemy tą uchwałę, to utopimy dom kultury. – dodał. Jak się okazuje – środki w budżecie są tak niskie, że Pyrzycki Dom Kultury ma nawet problemy z utrzymaniem sali widowiskowo-kinowej. – Środki proponowane w budżecie do przesunięcia, to te same za które Urząd Miejski musiał utrzymywać te świetlice, żeby one funkcjonowały. – stwierdził burmistrz Marek Olech. Stwierdził też, że budynki świetlic nie wymagają dużych nakładów, ponieważ ostatnio pozyskano środki na ich remonty. – Mówi pan, że stan świetlic jest prawie bardzo dobry, więc jak to się ma do wniosku na poprzedniej sesji nadzwyczajnej o 250 tysięcy na gruntowny remont świetlicy w Mielęcinie? – pytał burmistrza Damian Błażejewski. – Kończymy remonty tych świetlic. – odpowiedział burmistrz.

Miłosz Łuszczyk pytał również, czy wpływy z użytkowania świetlic będą przeznaczone dla PDKu, czy do Urzędu Miejskiego. Środki miałyby zasilić budżet domu kultury. Świetlice, tak jak dom kultury byłby przekazane w użyczenie PDKowi, z wyjątkiem świetlicy w Giżynie, której przez 5 lat nie można przekazać w użyczenie, ze względu na wymogi unijne.

Bez większych wątpliwości swoje poparcie dla projektu wyraził Dariusz Jagiełło, przewodniczący Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych – Jeżeli nie damy panu dyrektorowi spróbować tak pracować to nie dowiemy się czy jest to dobre rozwiązanie, czy złe. Rok temu mówiliśmy już na ten temat i wtedy byliśmy bardzo bliscy tego, żeby być za tym rozwiązaniem. – mówił. – Nie ma się co zastanawiać. Trzeba dać możliwość pokazania się panu dyrektorowi z jak najlepszej strony.

PUSTE ŚWIETLICE

O działalności świetlic na wsiach wspomniała na sesji radna z Letnina, Danuta Cząstka – Nic się na nich nie dzieje (…) Fajnie by było, może ktoś by z domu kultury przyjechał, jakieś nauki na instrumentach, jakieś tańce, jakieś coś. Bo te nasze dzieci też są zdolne. – argumentowała radna. Entuzjazm studził Ryszard Grzesiak, przewodniczący rady – Nie uważam, że jeśli świetlice przejdą pod zarząd dyrektora (domu kultury – dop. red.) to życie kulturalne jakoś bardzo się zmieni, że co drugi dzień będą imprezy. Nie przesadzajmy. Uważam natomiast, że jeśli pan dyrektor zadzwoniłby do sołtysa z miejscowości X i powiedział że takie i takie zajęcia chciałby tam prowadzić, to myślę, że sołtys dwie ręce podniesie do góry za tym, żeby coś takiego zorganizować. – stwierdził. Miłosz Łuszczyk dopytywał, co się zmieni w życiu kulturalnym poza miastem. – Te świetlice będą żyły i na tych świetlicach będzie prowadzona działalność kulturalna. – z nieukrywaną pewnością siebie odpowiadał burmistrz.

Uchwałę popierał też Krzysztof Dubicki. – Miejmy nadzieję, że dom kultury będzie mógł się wykazać na naszych świetlicach wiejskich. Wiemy doskonale, że na nich nic się nie dzieje. – mówił. Zasadność podjęcia uchwały argumentował też burmistrz Marek Olech – Kiedy miałem spotkanie z sołtysami, padło stwierdzenie, że świetlice wiejskie są zdecydowanie niewykorzystane. (…) Pracownicy domu kultury nie byli obecni co najmniej w pięciu-sześciu latach na niektórych świetlicach. – mówił burmistrz. – Byliśmy ostatnio z sołtysami w gminie Świdwin, gdzie pokazano nam jak wzorcowo funkcjonują świetlice prowadzone przez pracowników domu kultury. – dodał, podkreślając, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że na świetlicach nic się nie dzieje, ponieważ na wielu z nich odbywają się różne zajęcia.

ZDANIE DYREKTORA

Pod koniec dyskusji „do tablicy” został wywołany nowy dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury – Tadeusz Mazur. To chyba on okazał się największym dyplomatą w czasie sesji, przyznając rację zarówno tym, którzy uchwałę popierali, jak i tym którzy byli przeciw niej. – Uważam, że wszyscy państwo macie rację. – powiedział i podkreślił też, że w kulturze nie ma dochodów – Są tylko przychód i koszty. (…) Edukacja i kultura to nie jest koszt. To jest inwestycja. (…) To ludzie tworzą kulturę, a nie budynki, nie obiekty, chociaż warunki powinny być stworzone. – przedstawiał swoją opinię. Jak zaznaczali radni – idea jest właściwa i należy iść w tym kierunku, ale wszystkie decyzje z tym związane należy dobrze przemyśleć. – W obecnej sytuacji ekonomicznej jest to trudna sprawa. – stwierdził Ryszard Grzesiak. Na opinię radnych w dużej mierze wpłynął fakt, że w projekcie budżetu na rok 2014 środki na działalność PDKu są mniejsze w stosunku do roku 2013, a na świetlice wiejskie są pieniądze przeznaczone wyłącznie na ich utrzymanie. Nie ma natomiast środków na prace remontowe.

Ostatecznie po trwającej niecałą godzinę dyskusji projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Na sali obecnych było 14 radnych z których 6 zagłosowało za, 5 przeciw i 3 osoby się wstrzymały. Tym samym projekt uzyskał akceptację. Oznacza to, że świetlice wiejskiej zostaną przekazane w użyczenie Pyrzyckiemu Domowi Kultury.

Related posts

500+ pomocne w spłacie mniejszych długów

Admin

Pomoc potrzebna od zaraz

Admin

Kandydat na Strażaka Roku: Cezary Tumasz – PSP Pyrzyce

Admin
Wczytywanie....