Express Pyrzycki
Artykuł sponsorowany

Projekt PRES-CON sp. z o.o.

Informujemy, że firma PRES-CON sp. z o.o. realizuje projekt ”Opracowanie strategii CSR i wdrożenie procedur ERP/CRM wraz ze standardami serii AA1000 we wszystkich obszarach CSR firmy PRES-CON w oparciu o kontakty z trzema grupami interesariuszy” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ze środków
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Więcej informacji na www.pres-con.pl

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Poszanowanie przez firmę prawa i wzajemnych umów pomiędzy partnerami społecznymi jest wstępnym warunkiem dla społecznej odpowiedzialności.

  • CSR odnosi się przede wszystkim do głównego obszaru prowadzonej działalności, lub tego, poprzez który przedsiębiorstwo w największym stopniu oddziałuje na otoczenie.
  • Zaangażowanie w przedsięwzięcia niezwiązane lub znacznie wykraczające swoim zakresem poza podstawową aktywność gospodarczą przedsiębiorstwa (np. działalność charytatywna, filantropia, itp.) nie powinno stanowić trzonu strategii CSR firmy.
  • Złożoność przyjmowanych rozwiązań w zakresie zarządzania społeczną odpowiedzialnością zależy od takich czynników jak wielkość firmy czy charakter prowadzonej działalności.

 

 

Related posts

Pogranicze czeka na otwarcie

Admin

Wiklinowe marzenie Leny

Admin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – II edycja dotacji na fotowoltaikę oraz pompy ciepła od połowy grudnia!

Admin
Wczytywanie....