Express Pyrzycki
PolicjaRegion

Podsumowanie pracy pyrzyckich policjantów

24 stycznia w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach odbyła się uroczysta odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w 2013 roku.

            W odprawie udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, insp. Jarosław Sawicki, Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin powiatu pyrzyckiego, Przewodnicząca pyrzyckiego wydziału Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Prokurator Rejonowy w Pyrzycach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz zaproszeni goście. W czasie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. Leszek Ciarkowski omówił wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Omówiono też planowane działania i przedsięwzięcia na rok 2014. Najważniejsze z zadań czekających policjantów w bieżącym roku to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i z jeszcze większą determinacją zwalczanie  przemocy w rodzinie. Takie zadania postawił przed policjantami Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. Insp. Jarosław Sawicki pozytywnie ocenił całokształt osiągniętych przez pyrzyckich policjantów efektów pracy w 2013 r. Wskazał równocześnie obszary wymagające od policjantów jeszcze intensywniejszej pracy.  Komendant zwrócił między innymi uwagę, jak ważna w zwalczaniu przestępczości jest praca u podstaw, czyli profilaktyka wśród niemal wszystkich grup wiekowych. Zarówno wśród najmłodszych dzieci w przedszkolach i szkłach podstawowych, jak i wśród osób starszych. Odpowiednie treści z którymi policjanci docierają do mieszkańców skutecznie chronią ich przed staniem się pokrzywdzonym przestępstwem.

W swoich przemówieniach Starostw Pyrzycki, Burmistrz Lipian oraz Zastępca Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej pozytywnie oceniali starania pyrzyckich policjantów w zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz współpracę Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach z władzami samorządowymi i służbami poza policyjnymi, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą, pełną sukcesów współpracę w zakresie bezpieczeństwa.

Related posts

Decyzja wojewody: ul. Rodziny Ulmów zamiast 2-go Marca

Admin

Pożary poboczy w gminie Kozielice (wideo)

Admin

Alarm w gimnazjum – komunikat policji

Admin
Wczytywanie....