Express Pyrzycki
Opinie

O które zabytki dbać, a o które nie dbać?

Każdy z naszych zabytków zasługuje na to aby wspomóc jego renowację. Jeśli chodzi o wydatkowanie na ten cel środków publicznych, to co naturalne najprostsza kwestia jest z zabytkami należącymi do gminy. Działalność administracji publicznej z natury jest jawna, zatem przy przeprowadzeniu prac trudno pominąć jakieś szczegóły, natomiast jakiekolwiek zmiany patrząc po przykładzie ostatniego remontu Baszty Sowiej mogą budzić zainteresowanie komisji rewizyjnych.

Inna sytuacja jest z zabytkami sakralnymi lub należącymi do firm czy osób prywatnych. Trzeba więc dołożyć wszelkich starań, aby przy udzieleniu dotacji dla podmiotów niepublicznych (czy to kościołów czy właścicieli prywatnych) zaznaczyć konieczność opublikowania informacji na temat przeprowadzanych prac oraz jeżeli miały miejsce prace archeologiczne, to również materiałów na ich temat. Skoro dana inwestycja realizowana jest przy współudziale środków publicznych, to szczegółowa informacja dotycząca jej prowadzenia musi być jawna.

RÓWNI WOBEC PRAWA
Oczywiście w dzisiejszej sytuacji politycznej naturalne jest, że najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje dla kościołów. Przy tej okazji chcę więc zaznaczyć dwie bardzo ważne kwestie: zabytkowe kościoły czy inne obiekty będące w posiadaniu związków wyznaniowych to elementy naszego dziedzictwa wspólne bez względu na to jaki jest nasz stosunek do wiary czy duchowieństwa. Budynki te jak najbardziej zasługują na to, aby w ich renowacji uczestniczył również samorząd, bo na dobrze utrzymanych zabytkach, które będą atrakcyjne dla potencjalnego turysty korzystać będą wszyscy bez względu na przekonania religijne. Tak samo w interesie nas wszystkich są chociażby estetyczne elewacje kamienic z początku XX wieku.
Nie oznacza to jednak, że kościół stoi ponad prawem. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że dotacje na prace przy zabytkach o własności innej niż publiczna (czyli np. prywatna lub kościelna) powinny być przyznawane po zobowiązaniu się ich beneficjenta do umieszczenia w widocznym miejscu informacji na temat wysokości dofinansowania i jego źródle. Powinny być również udostępnione wszelkie informacje na temat przeprowadzanych prac, a sprawozdanie z nich przekazane gminie. Wszyscy są równi wobec prawa, a wydając publiczne pieniądze musimy szczegółowo znać ich przeznaczenie.


TYLKO RAZEM
Jakby nie patrzeć osiedle, miasto czy gmina to też wspólnota. Wspólnota żyjąca w jednym miejscu, posługująca się tymi samymi prawami, posiadająca jeden złożony z różnych danin (pieszczotliwie zwanych „podatkami i opłatami”) budżet. Wybieramy naszych reprezentantów, aby zarządzanie tym wspólnym życiem było praktyczniejsze, ale nie oznacza to, że mamy o tej wspólnocie zapominać i się nie angażować. Zaproszenie do działania jest ważne cały czas dla wszystkich
Albo więc wszyscy razem weźmiemy się do roboty – bez obrażania, unoszenia się honorem „kto do kogo powinien się pierwszy odezwać” i z pełną jawnością, zjednoczmy się by chociaż trochę ogarnąć w kwestii zabytków naszą gminę, albo ostatni wyjeżdżający niech pamięta, żeby zgasić światło. Nie możemy wiecznie oglądać się na to „co powie władza” i „czy wyrazi zgodę”. Wspólnotą jesteśmy wszyscy, a nie tylko burmistrz, radni, posłowie, prezesi partii, szefowie stowarzyszeń czy proboszcz. Bez wspólnego zaangażowania nie osiągniemy niczego.
Wiele udało się zrobić przez te 30 lat. Po wielkich bólach mamy upragnione kino. Jest rozbudowana szkoła w Żabowie. Hala sportowa w Pyrzycach choć przeciekająca to stoi. Bardzo mocno udało się zredukować obecność dwutlenku węgla w powietrzu. Udało się rozpocząć prace renowacyjne przy murach obronnych. Ale jednocześnie wiele rzeczy zostało zaniedbanych i zawalonych. Niespełniane przez lata obietnice sprowadzenia dużych przedsiębiorstw czy utworzenia uzdrowiska (słynne „Pyrzyce-Zdrój”) odebrały mieszkańcom nadzieję na jakiekolwiek zmiany, a doprowadzenie do ruiny basenu uchodzi za symbol upadku miasta. Nikt już nie chce słuchać dyskusji i dywagacji o tym „co by można było”. Dlatego zabieramy się do działania!
Oprócz „skrobania” funduszy na zabytki z budżetu gminy musimy dołożyć również wszelkich starań, aby nasze wyjątkowe obiekty zabytkowe, jako ważny element dziedzictwa Pomorza Zachodniego były jednym z priorytetów nowej perspektywy unijnej.
Zaskakujące może wydawać się, że pisze to radny. Tylko, że fakt pełnienia tej służby nie sprawia, że przestaję być jednym z mieszkańców, czy że nie doskwierają mi mankamenty życia w Pyrzycach. Nie otrzymuję też żadnych nadludzkich mocy, nie jestem tu królem i nie jestem z lepszej kasty. Jest raczej odwrotnie – w kwestii prowadzenia gminy wymaga się ode mnie więcej. A przede wszystkim, mimo różnic w różnych kwestiach, powinniśmy próbować budować porozumienie ponad przynależnością partyjną, religijną czy jakąkolwiek inną.

Remigiusz Pajor-Kubicki

Related posts

Subiektyw Pyrzycki (4)

Admin

Konkrety 24 z Sylwestrem Chruszczem – 8.03.2017

Admin

R. Sójka o pyrzyckich pieniądzach na przestrzeni wieków

Admin
Wczytywanie....