Express Pyrzycki
FotogaleriePyrzyceRegion

„Niepodległa – wczoraj, dziś i jutro” – konferencja na rozpoczęcie obchodów

W dniu 23 lutego 2018 roku PDK-u odbyła się konferencja pod hasłem ,,Niepodległa – Wczoraj Dziś i Jutro „. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa przy ul. Rejtana w Pyrzycach. Konferencja była nowatorską propozycją, która została wpisana w kalendarz lokalnych obchodów uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na pamiątkę konferencji zostało utworzone logo, które było prezentowane na zaproszeniach i przypinkach. Każdy uczestnik konferencji otrzymał okolicznościowy znaczek, który był wręczony na powitanie. Program konferencji składał się z dwóch części. W pierwszej części Pani Marzena Podzińska,Burmistrz Pyrzyc dokonała oficjalnego rozpoczęcia konferencji. Ponadto zaprezentowała całoroczne logo obchodów rocznicowych, które wykonał Pan Romuald Fiałkowski.

Merytoryczną część konferencji rozpoczął pan mgr Robert Sójka, prelekcją p: ,,Droga ku Niepodległości’’. W swoim referacie przedstawił dążenia niepodległościowe Polaków od zaborów do utworzenia drugiej RP.  W nawiązaniu do wystąpienia pana Roberta Sójki został odczytany przez Emila Oświecimskiego, dekret J. Piłsudskiego z 14.XI. 1918r.Kolejnym prelegentem był pracownik IPN-u w Szczecinie pan dr. Przemysław Benken, który przedstawił referatpt:” Wojskowe aspekty odzyskania niepodległości przez Polskę”. Następnie chórek pod kierunkiem Pani Elżbiety Król przedstawił pieśni patriotyczne, takie jak:„Rota’,’ Pierwsza Brygada’, ‘Piechota”. Występ chórku wzbudził zachwyt i uznanie zaproszonych gości.  Pierwszą część konferencji zakończyła pani mgr Krystyna Milewska,  swoją prelekcją. która nosiła tytuł ,,Niepodległo zobrazowana w sztuce”. Prelegentka przedstawiła twórczość Wyspiańskiego i Malczewskiego w kontekście dążeń niepodległościowych Polaków.Pani Krystyna Milewska reprezentującMuzeum Narodowego w Szczecinie zaprosiła uczestników konferencji do odwiedzania muzeum i skorzystania z wystaw tam organizowanych.

          Następnie miała miejsce przerwa podczas, której był przygotowany słodki poczęstunek przez rodziców  dla uczestników konferencji. Drugą część konferencji rozpoczęła pani dr Zofia Fenrych, pracownik IPN-u w Szczecinie. Prelegentka podjęła wątek biograficzny postaci księdza JanaZiei. W swoim  referacie pt: Historię tworzą ludzie… ksiądz JanZieja na tle polskich zmagania o wolność”, przedstawiła znaczenie, działanie  jednostki dla dobra ogółu, Będąc w klimacie zaprezentowanej postaci duchownego został wykonany utwór pt;„Modlitwa obozowa” przez chórek pod kierunkiem pani Elżbiety Król. Na konferencji  został też poruszony wątek osobistych przeżyć, doświadczeń z którymi podzieliła  się pani Danuta Kupczyk w swej prelekcji pt. ‘My tworzymy też historię” Prelegentka wywołała temat Solidarności który podjął chórek śpiewając pieśń Jacka Kaczmarskiego pt.”Mury”

Merytoryczną część konferencji zakończył pan prof. Edward Rymar, swoją prelekcjąpt..;”Region pyrzycki w okresie przemian 1980- 1990”. Pan prof. E.Rymar zaprezentował proces transformacji ustrojowej w wymiarze lokalnym, pyrzyckim. Swoim autorytetem  zaapelował także do młodych ludzi o aktywności w życiu społecznym i politycznym.Następnie miały miejsce podziękowania. Zaproszeni prelegenci i przedstawiciele władz miasta otrzymali specjalnie wykonane słodkie serduszko nawiązujące swoją symboliką  do tematu konferencji. Zostało wykonane wspólne zdjęcia na pamiątkę rozpoczęcia  obchodów  związanych z 100 -tną rocznica  odzyskaniem niepodległości przez Polskę. 

Joanna Zienkiewicz – koordynator i prowadząca konferencje  

 Foto: Antoni Zienkiewicz

Jako koordynator składam podziękowania za współprace:

                                   – Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach

                                   – Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Pyrzycach

                                   – Pani Magdalenie Wróblewskiej – Dyrektor Biblioteki Publicznej

                                   – Panu Rafałowi  Roguszko–Dyrektor PdK-u w Pyrzycach

– Dyrekcji i społeczności uczniowskiej poszczególnych szkół gminy i 

                                      powiatu pyrzyckiego 

 – Pani Elżbiecie Król

 – Panu Antoniemu Zienkiewiczowi

                                  –  Rodzicom  z kl. III b i  kl III a, k l. VII,  kl. IIs

                                  –  Pani Agnieszce Nowaczek 

Related posts

Kto zadba o Pyrzyce?

Admin

Ciągnikiem uderzył w „malucha”

Admin

Sanktuarium to szansa nie tylko dla wierzących

Admin
Wczytywanie....