Express Pyrzycki
PowiatRegion

Kto odwoła starostę?

Cały czas trwają spekulacje i dyskusje o tym, którzy radni poprą wniosek o odwołanie starosty Kazimierza Lipińskiego, a którzy pozostaną mu wierni. Sesja, na której będzie głosowany wniosek o odwołanie odbędzie się nie prędzej, niż 19 grudnia. Został więc jeszcze miesiąc na budowanie koalicji.

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu zwołana w środę została przez starostę Kazimierza Lipińskiego nazwana „spotkaniem radnych”. Wobec tego, mimo swojego udziału w posiedzeniu nie podpisał on listy obecności. Jego śladem poszli inni radni, którzy podzielili jego opinię. Byli to: Walenty Darczuk, Mirosław Bitenc, Janusz Budynek, Jacek Chmielewski i Artur Pniewski. Wszyscy reprezentują rządzący klub radnych Polskie Stronnictwo Ludowe – Skuteczny Samorząd. Jak jednak stwierdził szef powiatowego PSL i członek klubu – Ryszard Berdzik istnieje on jednak tylko formalnie. Do klubu należy także wicestarosta Bartłomiej Królikowski.

Pod wnioskiem o odwołanie K. Lipińskiego podpisała się właśnie ta dwójka oraz szef klubu Prawa i Sprawiedliwości – Michał Łuszczyński i Wiktor Tołoczko – przewodniczący pyrzyckiej Platformy Obywatelskiej. Przedstawiciele opozycji podpisali się na liście obecności, więc można domniemywać, że poprą oni odwołanie starosty. Wśród nich są radni Prawa i Sprawiedliwości: Michał Łuszczyński, Stanisław Stępień i Jan Jaworski; Platformę Obywatelską reprezentują: Wiktor Tołoczko, Elżbieta Cichacka i Jan Chmielewski; jest też radny wybrany z komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Ariel Ostolski. PSL, który zdobył najwięcej mandatów na razie reprezentują Ryszard Berdzik i Bartłomiej Królikowski. Na razie, ponieważ zarówno Jacek Chmielewski, jak i Janusz Budynek należą do partii ludowców, która wycofała swoje poparcie dla Kazimierza Lipińskiego. Teoretycznie więc powinni podporządkować się partyjnej decyzji i stanąć po stronie przewrotowców.

Na dzisiaj opozycja wobec Kazimierza Lipińskiego ma 9 głosów w 15-osobowej radzie, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba aby go odwołać. Jeśli dwójka radnych należących do PSL posłucha głosu swojej partii będzie to 11 osób – koalicja więc będzie mogła być bardziej stabilna. Już raz odbyła się próba odwołania obecnego starosty. Wówczas był burmistrzem Pyrzyc, a ponieważ był wybrany w wyborach bezpośrednich, to próba ta nastąpiła w ramach referendum. Odbyło się ono w październiku 2008. Większość głosujących (1837 osób na 2029 głosujących) była za odwołaniem burmistrza. Referendum było jednak nieważne ze względu na niską frekwencję.

Może być też tak, że to starosta będzie próbował przekonać część opozycji do przejścia na swoją stronę, bo porozumienie wewnątrz PSL na tej płaszczyźnie, zgodnie z tym co mówią działacze nie będzie możliwe.

Related posts

Burmistrzowie Pyrzyc i Lipian przeciw wyborom 10 maja

Admin

Lokalne samorządy z marszałkowskim wsparciem na modernizację infrastruktury sportowej

Admin

PO PIJANEMU CHCIAŁ ODWOZIĆ UCZNIÓW

Techniczny
Wczytywanie....