Kontakt

Admin

Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemia Pyrzycka, Pyrzyce, ul. Niepodległości 6/1, tel. 783 889 178, e-mail: inicjatywazp@gmail.com

ISSN : 2658-2309