Connect with us

Pyrzyce

Jak Pyrzyczanie głosowali w 1989?

Opublikowano

dnia

Przypadająca dziś 32. rocznica tzw. wyborów czerwcowych, zachęca do zagłębienia się w historię współczesną i sprawdzenie, jak w wyborach do ostatniej kadencji Sejmu PRL głosowali mieszkańcy gm. Pyrzyce.

Gmina Pyrzyce wchodziła w skład okręgu wyborczego nr 93 z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Do obsadzenia były trzy mandaty z listy okręgowej o numerach: 364 – dla kandydata bezpartyjnego, 365 – dla kandydata Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i 366 – dla kandydata Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W pierwszej turze wyborów obsadzono tylko mandat bezpartyjny, ponieważ w skali okręgu Artur Balazs uzyskał poparcie rzędu prawie 65%. Po drugiej turze wyborów mandat PZPR przypadł Bolesławowi Suchodolskiemu, a mandat ZSL Jerzemu Rosiakowi.

W gminie Pyrzyce funkcjonowało 5 komisji wyborczych w mieście (Hotel robotniczy przy ul. 1-go Maja, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół im. Aleksandra Zawadzkiego, spółdzielnie mieszkaniowe przy ul. Dąbrowskiego i ul. Słonecznej) oraz 6 komisji na wsiach (Mielęcin, Krzemlin, Żabów, Ryszewko, Okunica, Brzesko). Pogrubiono nazwiska wybranych posłów.

  MIASTOWIEŚRAZEM
364Artur Balazs362817295357
Bezp.Adam Kornel266122388
 Jan Wołek9155751490
Źródło: Archiwum Państwowe w Szczecinie/o Stargard
365Boleslaw Suchodolski13787422120
PZPRAlfred Szefer11894411630
 Antoni Walczak7784771255
Źródło: Archiwum Państwowe w Szczecinie/o Stargard
366Zbigniew Luter526315841
ZSLIgnacy Maćkowiak7605091269
 Jerzy Rosiak448253701
 Ryszard Szunke539158697
 Józef Woroszczak314120434
Źródło: Archiwum Państwowe w Szczecinie/o Stargard

Artur Balazs uzyskał w gminie Pyrzyce wynik aż o 10% wyższy, niż w skali całego okręgu. Był to też wynik o ponad 300 głosów wyższy, niż uzyskany w gminie przez całą listę PZPR oraz przez listę ZSL. Ogólnie na oddanie głosu w mandacie bezpartyjnym zdecydowało się 7325 wyborców. Znacznie mniej osób zagłosowało na mandaty przysługujące PZPR (5005 osób) i ZSL (3942 osoby).

Jeśli chodzi o mandat który starali się kandydaci PZPR, to o ile w gm. Pyrzyce najwięcej głosów podobnie jak w okręgu dostał Bolesław Suchodolski, o tyle Alfred Szefer, inaczej niż w całym okręgu, pokonał Antoniego Walczaka. Podobnie w kwestii ZSL – najwięcej głosów uzyskał mieszkający na Ziemi Pyrzyckiej Ignacy Maćkowiak, który w skali okręgu zajął dopiero 4 miejsce.

Oprócz listy okręgowej 4 czerwca 1989 roku można było oddać głos również na sejmową listę krajową oraz zagłosować w pierwszych wyborach do Senatu. O tych wynikach przyjdzie nam jednak jeszcze napisać.

(rpk), fot. Wikimedia Commons, kampania wyborcza na ulicach Gdyni (wstawiamy ze względu na brak zdjęć kampanijnych z Pyrzyc)

Kontynuuj czytanie
Reklama

Pyrzyce

Widmo zamknięcia nad sądem w Pyrzycach

Opublikowano

dnia

Autor

Po raz kolejny nad sądem w Pyrzycach pojawiło się widmo zamknięcia. Placówka swoją działalność ma wygasić z końcem roku. Oznacza to, że od stycznia nie tylko na rozprawy sądowe będzie trzeba jeździć do Stargardu, ale również zniknie pyrzycki wydział ksiąg wieczystych.

Decyzję o likwidacji podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości i to właśnie do ministra Zbigniewa Ziobry skierowane zostało okolicznościowe stanowisko przedstawicieli samorządu lokalnego (burmistrzów Pyrzyc i Lipian, wójtów Kozielic, Bielic, Warnic i Przelewic, starosty i wicemarszałka) w tej sprawie. Zwracają w nim uwagę na fakt, że decyzja podjęta była bez jakiejkolwiek konsultacji z władzami lokalnymi, natomiast sama informacja o takiej decyzji nadeszła ze źródeł nieoficjalnych. Piszą w nim również m.in. o negatywnych skutkach społecznych likwidacji oraz problemach z komunikacją publiczną, które mogą utrudnić dostanie się mieszkańców np. do sądu w Stargardzie.

(ps), fot. Pixabay

Kontynuuj czytanie

Pyrzyce

Znamy nazwisko nowej radnej

Opublikowano

dnia

Autor

Zakończyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pyrzycach. Odbyły się przy wyjątkowo niskiej frekwencji, która wyniosła nieco ponad 16%. Głos zdecydowało się oddać 176 osób.

Zdecydowaną większość – 125 głosów zdobyła Sylwia Borkowska popierana m.in. przez Platformę Obywatelską, Polskę 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz burmistrz Pyrzyc i wspierający ją klub radnych Rady Miejskiej. Jej konkurentka – Beata Osińska popierana przez Prawo i Sprawiedliwość otrzymała 50 głosów. Jeden głos był nieważny ze względu na nie zaznaczenie żadnego nazwiska.

Wybory terminowe w tym okręgu wygrał w 2018 roku popierany przez PiS Mariusz Szymkowicz, który zdobył wówczas 171 spośród 599 głosów oddanych na wszystkich kandydatów. Wybory uzupełniające zarządzono po zrzeczeniu się przez niego mandatu.

Kontynuuj czytanie

Popularne