Connect with us

Pomorze Zachodnie

W walce z drugą falą COVID-19 pomaga Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy

Opublikowano

dnia

– Przewidując drugą falę pandemii,  już od czerwca przygotowaliśmy założenia Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego 2.0. Na chwilę obecną łączna kwota wsparcia w tym pakiecie to ponad 127 mln zł. Chcemy te środki przeznaczyć przede wszystkim dla instytucji, ale i zachodniopomorskich firm – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy 2.0 zawiera zestaw wsparcia dla: jednostek ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego,  służb ratowniczych, w tym OSP, szkół i samorządów, przedsiębiorców oraz program profilaktyczno-diagnostyczny dla mieszkańców regionu.

Z zestawu wsparcia dla zachodniopomorskiej służby zdrowia skorzystają szpitale wojewódzkie, powiatowe, resortowe i kliniczne zaangażowanych w walkę z COVID-19 oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Łącznie na ten cel z pakietu zostanie przeznaczona kwota 31,5 mln zł. Spośród tych środków zostaną sfinansowane m.in. cztery nowe karetki pogotowia, zaś dla szpitali aparaty RTG, USG, EKG, respiratory czy łóżka medyczne.

2 miliony złotych zostaną przekazane z kolei dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. W tej kwestii będą priorytetowo traktowane jednostki z systemu krajowego, wśród nich są różnie straże działające w powiecie pyrzyckim. – Nasz związek opracował strategię poprawy bezpieczeństwa w województwie zachodniopomorskim. Pan marszałek ją przyjął i wspiera nas w różnych obszarach, abyśmy mogli realizować jej założenia. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. Dziękuję za reakcję samorządu województwa na ten trudny moment, w jakim wszyscy się znaleźliśmy. Naszą dewizą jest: „Chrońmy ratownika. Nie dajmy się wyeliminować –  mówi Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kowalski.

Województwo wprowadza także Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa. Zgodnie z jego założeniami programu zostanie przeprowadzonych 50 tys. testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 tys. testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła). – Nikt w Polsce do tej pory nie przeprowadził badań dotyczących odporności w populacji. Nie wiemy, jaki jest poziom odporności populacyjnej, dlatego badaniom zostanie poddana duża grupa osób, w kluczowej populacji osób pracujących – wyjaśnia konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dr hab. n. med., prof. PUM Miłosz Parczewski. Z pakietu bezpłatnych badań będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa w wieku produkcyjnym – kobiety w wieku od 18 do 59 lat oraz mężczyźni od 18 do 64 roku życia. Urząd Marszałkowski w pełni sfinansuje je ze środków Unii Europejskiej, zaś program ma ruszyć w listopadzie.

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawcze to kolejne podmioty  objęte pomocą ZPA 2.0.  Przydzielane granty (za pośrednictwem lokalnych samorządów) będą wykorzystywane na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. Do 15 października 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 120 wniosków o taką formę wsparcia. Program  zakłada także możliwość refundacji kosztów poniesionych od 1 lutego 2020 r. Wysokość grantu uzależniona jest od liczby uczniów i nauczycieli w gminach i powiatach w relacji do ogólnej liczby uczniów i nauczycieli w województwie. Łącznie na ten cel przeznaczamy 25 mln zł.

W trosce o ochronę miejsc pracy w sektorze MSP w grudniu 2020 r. powinien ruszyć nabór projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw sektora MSP z alokacją na 50 mln zł. To wsparcie skierowane będzie do zachodniopomorskich przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych (30 mln zł) oraz w sektorze turystyki (20 mln zł), realizujących projekty inwestycyjne w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19. Warunkiem otrzymania pomocy będzie zagwarantowanie utrzymania trwałości miejsc pracy.

Pomorze Zachodnie

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TRZY PROJEKTY Z PYRZYCKIEGO – TRWA PROGRAM „SPOŁECZNIK”

Opublikowano

dnia

Autor

Do 12 grudnia trwa głosowanie na inicjatywy o zasięgu regionalnym i powiatowym w ramach kolejnej edycji marszałkowskiego programu „Społecznik”. Tym razem mieszkańcy powiatu pyrzyckiego mogą wybierać spośród trzech propozycji. Gra jest warta świeczki, bo wnioskodawcy mogą otrzymać nawet 10 tysięcy złotych grantu.

– Zdajemy sobie sprawę, że pandemia nie ułatwia realizacji zaplanowanych pomysłów, ale musimy przetrwać ten trudny dla wszystkich czas. Nie rezygnujemy z Programu Społecznik, ale dostosowujemy go do zmieniającej się rzeczywistości. Cieszę się, że organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne chcą działać i nie poddają się. Społecznicy i Społeczniczki  potrzebują jednak państwa zaangażowania, by dalej łączyć mieszkańców, realizować ciekawe pomysły. Zapewniam, odwdzięczą się ciekawymi działaniami w przyszłym roku. Głosowanie trwa kilka minut, skorzystajmy z tej szansy. Każdy głos ma znaczenie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zwycięskie projekty będą mogły być realizowane od 1 lutego do 31 lipca przyszłego roku. Z inicjatyw o zasięgu powiatowym możemy oddać głos na: Triathlon Lipiany 2021 proponowany przez stowarzyszenie „Epidemia Sportu”, Naucz się bezpieczeństwa z OSP Parsów, proponowane przez tamtejszą straż pożarną oraz Festiwal Kultury Ludowej proponowany przez stowarzyszenie „Razem”.

Oprócz nich można zagłosować również na maksymalnie trzy inicjatywy regionalne. Zagłosować mogą mieszkańcy powyżej 16 roku życia, za pośrednictwem platformy https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/

Nowością tego głosowania jest to, że dodatkowe punkty otrzymają projekty o charakterze proekologicznym. Kontynuowana jest też współpraca z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, która jako głos doradczy w Programie Społecznik, wskaże działania zwiększające zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniające świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzające młodych do tworzenia własnych inicjatyw. Wskazane przez RMWZ projekty otrzymają także dodatkowe punkty w internetowym głosowaniu.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2019 – 2021 znajdują się na:

▪  stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program Społecznik

▪  stronie internetowej Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.spolecznik.karrsa.eu

▪  profilu Programu Społecznik  na Facebooku

Kontynuuj czytanie

Pomorze Zachodnie

Prawie 2 miliony dla lokalnych projektów

Opublikowano

dnia

Autor

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na kolejne pomysły w Programie Społecznik 2019-2021 przeznaczył kwotę 1,9 mln zł. Obecnie trwa ocena złożonych wniosków, a wyniki tego naboru poznamy 11 stycznia 2020 r. Czy nasze lokalne projekty też otrzymają wsparcie?

W konkursie na mikrodotacje do 4 tysięcy złotych spłynęło ponad 800 wniosków, zaś na inicjatywy regionalne 134 wnioski. W przypadku tych drugich dotacja może wynieść nawet 10 tysięcy złotych, ale projekty będą poddane pod głosowanie mieszkańców. Odbędzie się ono między 28 listopada, a 12 grudnia.

Po raz drugi 10% środków przeznaczone zostanie na realizację projektów rekomendowanych przez Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, które będą obejmowały działania zwiększające zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniające świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzające młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

W tym naborze dodatkowo premiowane będą projekty proekologiczne. Każdy taki projekt otrzyma w ocenie merytorycznej dodatkowe punkty. Jest to kolejny element prowadzonej przez samorząd województwa polityki wspierającej różnorodne działania ekologiczne na Pomorzu Zachodnim.

Od samego początku Program Społecznik bazuje na energii ludzi, którzy chcą działać wspólnie. Budujemy to, co nazywa się na całym świecie kapitałem społecznym. W ramach naborów spotkamy różnego rodzaju aktywności, ale cel jest jeden. Chcemy sprawić, żeby mieszkanki i mieszkańcy Pomorza Zachodniego spędzali wspólnie czas, byli aktywni, mieli możliwość realizacji swoich pomysłów i pasji. W tym roku do czynnego udziału w programie zaprosiliśmy młodzież, która zaangażowana jest w wybór części projektów. Ten nabór jest dla nas szczególny też z innego powodu. Wierzymy,  że nawet najmniejszy ekogest wystarczy, aby zmienić świat na lepszy, dlatego będziemy szczególnie wspierać działania o charakterze ekologicznym – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W powiecie pyrzyckim z powodzeniem realizowane są różne działania, akcje, spotkania wspierane przez Program Społecznik

W ostatnim naborze był to m.in. projekt „Pomaganie przez czytanie” realizowany przez stowarzyszenie „Nasze Przedszkolaki” czy , integracja ze środowiskiem DPS, UTW i Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym „Puchatek” w Pyrzycach. Udział w projekcie wzięło ponad 200 osób!

Na tych, którzy nie zdążyli zgłosić swoich projektów w tym naborze czeka kolejny, który będzie miał miejsce w kwietniu przyszłego roku.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2019 – 2021 znajdują się na:

  • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  www.wzp.pl  w zakładce Program Społecznik
  • stronie internetowej Operatora – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.spolecznik.karrsa.eu
  • profilu Programu Społecznik (media społecznościowe).

(wzp)

Kontynuuj czytanie

Partnerzy

Reklama

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 60

#Pyrzyce na Instagramie

No images found!
Try some other hashtag or username
Reklama

Popularne