Connect with us

Powiat

W Urzędzie Marszałkowskim o ogrodzie w Przelewicach

Opublikowano

dnia

Propozycja przejęcia przez Samorząd Województwa kompleksu pałacowo-folwarcznego w Przelewicach była tematem spotkania radnych województwa  i radnych gminnych, które odbyło się dzisiaj (w środę, 12 sierpnia br)., w siedzibie zachodniopomorskiego sejmiku. To kolejny krok do tego, by ośrodek tak ważny dla turystyki i dziedzictwa kulturowego regionu pozostał w gestii samorządu i mógł jak najlepiej służyć jego mieszkańcom.  

Pierwsza oferta przejęcia przez Samorząd Województwa parku dendrologicznego została przedstawiona wójtowi Gminy Przelewice jeszcze w 2017 roku. Była to reakcja na sygnalizowane przez wójta problemy z utrzymaniem i zagospodarowaniem zabytkowych obiektów z powodu braku wystarczających środków na ten cel. Zarząd Województwa stał od początku na stanowisku, że jest to ośrodek niezwykle cenny dla regionu ze względu na walory turystyczne, ale także historyczne i edukacyjne. Dlatego rozpoczęto analizy formalno – prawne, które miały dać odpowiedź, w jaki sposób ma wyglądać cały proces.   Przejęcie kompleksu przez Samorząd Województwa pozwoli zaplanować środki na jego utrzymanie, a także nowe inwestycje, które w pełni wykorzystają ogromny potencjał tego miejsca. Wśród nowych pomysłów znalazło się m.in. utworzenie tam centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży czy muzeum wsi Pomorza Zachodniego.   Efektem tych prac jest aktualna oferta przejęcia ogrodu, omawiana na dzisiejszym spotkaniu. Ma ona gwarantować samorządowi Przelewic współpracę na rzecz dalszego rozwój arboretum oraz stabilizację finansową kompleksu. W ten sposób budżet gminy zostałby odciążony, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mieszkańcom dostępu do ogrodu na dotychczasowych zasadach. Z punktu widzenia jakości zarządzania i atrakcyjności turystycznej regionu ważne jest, by ośrodek pozostał w gestii samorządu.  

– Wierzę, że jako samorządowcy wyznajemy zasadę budowania inicjatyw od samego dołu, najbliżej nas. Dlatego składając w imieniu samorządu województwa ofertę pomocy Ogrodowi wyznaje zasadę im bliżej tym lepiej. Trudnościom gminy w utrzymaniu obiektu możemy wspólnie zaradzić tu na niwie lokalnej i na pewno spojrzeć z naszej perspektywy lepiej niż z pozycji Warszawy, bo jak wiemy są plany, aby kompleks przejął resort rolnictwa – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. – W propozycji, z jaką wyszliśmy chcemy nadać Przelewicom wyższą rangę, bo drzemie tu ogromny potencjał – dodał.   

Podczas środowego spotkania przedstawiono wstępną koncepcję wykorzystania potencjału Ogrodu w ramach Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich, które m.in. dzięki środkom unijnym mogłoby służyć jako centrum edukacyjne, konferencyjne, targowe, muzeum, zespół folwarczny, a także szkółka drzew i krzewów. Radni zapoznali się z harmonogramem dalszych działań uwzględniających w najbliższym czasie podpisanie listu intencyjnego, inwentaryzację majątku, doprecyzowanie koncepcji dalszego funkcjonowania kompleksu, podjęcie uchwał o współpracy i przejęcie obiektu. W Polsce funkcjonują podobne ogrody, jak choćby arboretum w Bolestraszycach koło Przemyśla, które jest instytucją kultury podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego.  

– Jestem głęboko przekonany w sens tego rozwiązania, bo kompleks to perła przyrodnicza regionu. To piękno warto z tego miejsca wydobyć. Angażując wsparcie, także to unijne, można stworzyć punkty targowe, może mały hotelik. Warto ustanowić w obiekcie centrum dedykowane zachodniopomorskiej wsi czy edukacji ekologicznej. Decyzja należy do radnych gminy Przelewice, którzy muszą zdecydować, jaka oferta jest korzystniejsza dla mieszkańców – powiedział wicemarszałek Olgierd Kustosz.   Przelewicki Ogród Dendrologiczny to perła przyrodnicza Pomorza Zachodniego i jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce.

Bogata kolekcja drzew i krzewów ze strefy klimatu umiarkowanego całego świata na powierzchni 30 ha przyciąga tysiące turystów. W odbudowanym w 2006 r. XIX wiecznym pałacu mieszczą się sale konferencyjne, szkoleniowe, laboratoria i pokoje gościnne. Od 1976 roku wpisany jest do rejestru zabytków. Jest własnością Gminy Przelewice, która w ostatnim czasie sięgała po eurofundusze RPO WZ 2014-2020 na inwestycje w obiekcie, m.in. na adaptację dworu na Regionalne Centrum Tradycji w Przelewicach.

Biuro Prasowe Województwa Zachodniopomorskiego

Powiat

Powiat zobowiązany do rozmów z Pyrzycami w sprawie chodników

Opublikowano

dnia

Autor

Jesień to w samorządzie czas przygotowywania budżetów na nowy rok. W tym roku jednak w ramach tych przygotowań znacznie głośniej słychać głos radnych i gminnych i powiatowych odnośnie wspólnych inwestycji drogowych. Na wrześniowej sesji rady powiatu wniosek w tej sprawie złożył radny Przemysław Maciąg (PSL-IZP).

-Miasto Pyrzyce dysponuje wzdłuż dróg powiatowych wieloma chodnikami po których można chodzić, trzeba tylko uważać, żeby się nie przewrócić, ale wózkiem z dzieckiem już jest trudno przejechać. – mówił radny P. Maciąg i podkreślił, że w niektórych miejscowościach przy drogach powiatowych nie ma nawet metra kwadratowego chodnika.

Zwracając uwagę na pilność tematu radny postawił wniosek, aby Zarząd Powiatu Pyrzyckiego rozpoczął rozmowy z gminą Pyrzyce w zakresie współpracy dotyczącej budowy i remontów chodników. Wniosek ten uzyskał jednogłośne poparcie wszystkich obecnych radnych. Konieczność wywiązania się z postawionego wniosku spoczywa teraz na członkach zarządu.

(ps), fot. arch.

Kontynuuj czytanie

Powiat

Unia Lubelska lub Pomorzany ratunkiem dla pyrzyckiego szpitala

Opublikowano

dnia

Autor

Ratunkiem dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, który coraz mocniej obciąża budżet powiatu może być włączenie go w struktury jednego z dwóch szczecińskich szpitali klinicznych pozostających zależnymi od administracji rządowej: Szpitala Klinicznego nr 1 zwanego popularnie „Unią Lubelską” lub Szpitala Klinicznego nr 2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich powszechnie zwanego „szpitalem na Pomorzanach”. Pozostaje się cieszyć, że Zarząd Powiatu generalnie nie cieszący się opinią szybko działającego dojrzał do podjęcia tak ważnej inicjatywy.

Na wrześniowych obradach Rady Powiatu Pyrzyckiego stanie temat wyrażenia przez radnych zgody na podjęcie przez zarząd powiatu działań w kierunku połączenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z jednym z dwóch szpitali szczecińskich znajdujących się pod administracją wojewody. Działania te odbywają się w cieniu rządowych planów ogólnopolskich. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” pod zarząd wojewodów miałoby przejść 250 placówek powiatowych w całym kraju oraz kilkanaście szpitali wojewódzkich.

Nie da się jednak ukryć, że w przypadku szpitala pyrzyckiego zmiana jego organu prowadzącego, nawet jeśli byłoby to przejęcie go przez administrację rządową byłaby niesamowitym wsparciem dla powiatu pyrzyckiego, który każdego roku w utrzymanie placówki wkłada niebagatelne pieniądze. Jeżeli PiS chce w jakiś sposób „nagrodzić” powiat za wysoki wynik wyborczy Andrzeja Dudy, to nie ulega wątpliwości, że właśnie w ten sposób wsparłby zarówno powiat, jak i mieszkańców – dzięki czemu byłoby w budżecie więcej środków chociażby na utrzymanie dróg powiatowych.

Nie da się ukryć, że żaden rząd nie potrafił poradzić sobie z szumnymi zapowiedziami „uzdrowienia służby zdrowia”. Dla kolejnych rządów prowadzenie opieki zdrowotnej jest jak operacja „na żywca”. Są konieczności chociażby godnych zarobków rezydentów czy pielęgniarek, a w praktyce problem znalezienia funduszy przenoszony jest na samorząd, chociaż nad sztywnymi wytycznymi czuwa rząd i to on powinien zadbać o utrzymanie całego systemu.

Dodatkowym argumentem za przekazaniem szpitala może większa ostatnio „przebitka” sfery zdrowotnej Pyrzyc w urzędzie wojewody. Może okazać się wręcz, że przejęcie szpitala przez rząd okaże się dla placówki zbawienne.

Mimo, że pomysł przejęcia wszystkich szpitali nadal nie jest doprecyzowany, to już wzbudza ogromne kontrowersje. Jego przeciwnicy podnoszą, że przez ostatnie kilkanaście lat samorządy zainwestowały w placówki naprawdę wielkie pieniądze. Może jednak wtedy udałoby się odejść od tak kuriozalnych pomysłów, jak finansowanie zakupu sprzętu medycznego z budżetu obywatelskiego jednej gminy. Szpital obsługuje cały powiat, więc wypadałoby, aby pozostałe gminy wchodzące w jego skład też miały swój udział w zakupie sprzętu. Wystarczyłoby, aby każda z nich w ciągu roku przekazała jedynie 15 tysięcy złotych i już uzbierałaby się kwota 90 tysięcy.

Niestety polski system opieki zdrowotnej jest tak wadliwy, że przekazanie szpitali w tych warunkach samorządom było dla nich jak pocałunek śmierci.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały włączenie szpitala pyrzyckiego w jedną z placówek szczecińskich pozwoli na polepszenie warunków działalności placówki w Pyrzycach oraz doposażenie w lepszy sprzęt.

Remigiusz Pajor-Kubicki

Kontynuuj czytanie

Partnerzy

Reklama

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 60

#Pyrzyce na Instagramie

No images found!
Try some other hashtag or username
Reklama

Popularne