Connect with us

Przelewice

Plan dla Przelewic: stolica zachodnipomorskiej wsi

Opublikowano

dnia

W Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach odbyło się spotkanie marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Olgierda Kustosza z wójtem i radnymi gminy Przelewice. Tematem spotkania była perspektywa zagospodarowania ogrodu oraz zabudowy folwarcznej na Zachodniopomorskie Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich.

O celach takiej inicjatywy po spotkaniu opowiedział wicemarszałek O. Kustosz: Od wielu lat zarząd województwa uruchamia szereg działań wpływających na rozwój społeczno – gospodarczy naszego regionu. Bardzo wiele udało się już zrobić. Widzimy rozwój dużych wojewódzkich aglomeracji, bogatą ofertę różnych usług zapewnia nam pas nadmorski, powstają nowe ośrodki gospodarcze. Jednak jako mieszkaniec południowej części województwa widzę tu potrzebę pobudzenia rozwoju tej części regionu. Południowe powiaty naszego województwa to w dużej mierze obszary wiejskie, popegeerowskie z małymi ośrodkami miejskimi. Są to tereny, które wymagają rewitalizacji zarówno społecznej, gospodarczej jak infrastrukturalnej. A zarazem południe województwa ma w sobie ogromny, nieodkryty potencjał przyrodniczy, turystyczny i kulturalny. Same lokalne samorządy nie mają możliwości ożywienia społeczno – gospodarczego tego regionu. Stąd też podczas swojej pracy w zarządzie województwa kładę duży nacisk na ten obszar działania. Dziś jest już pierwszy efekt mojej pracy, gdyż udało mi się przekonać zarząd do skupienia uwagi na perełce województwa  zachodniopomorskiego, jaką jest Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Podjęliśmy dziś decyzję, aby na bazie tego wyjątkowego ogrodu oraz otaczającej go zabudowy folwarcznej we współpracy z Gminą Przelewice, innymi samorządami, lokalnymi grupami działania, podmiotami społecznymi utworzyć Zachodniopomorskie Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich. Doceniając szczególne walory kompleksu pałacowo-folwarcznego w Przelewicach oraz posiadając większe możliwości rewitalizacji jego poszczególnych elementów uważamy, że jest on szansą na powołanie do życia ośrodka promującego obszary wiejskie, ich tradycje, kulturę oraz krzewiącego edukację przyrodniczo-ekologiczną, jak również rozwijającego nowoczesne technologie na rzecz ograniczania emisji i ochrony środowiska naturalnego. Funkcjonowanie takiego centrum z pewnością będzie pozytywnie oddziaływać na obszar południowej części naszego województwa, w szczególności na sąsiadujące z Przelewicami samorządy gminne czy powiatowe. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić w naszym regionie zrównoważony rozwój zarówno północnej jak i południowej części województwa. Bez wątpienia oferta zaproponowana przez centrum będzie niecodzienną atrakcją  dla mieszkańców pozostałej części Pomorza Zachodniego, turystów z zagranicy oraz jadących nad morze turystów z południowej Polski.”

Marszałkowska oferta  to wielka szansa rozwoju nie tylko dla gminy Przelewice, ale całego powiatu. Już jakiś czas temu przy tworzeniu Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + mocny akcent przedstawiciele naszych gmin i  powiatu kładli na konieczność zagospodarowania ogrodu i folwarku w Przelewicach jako miejsca regionalnych targów wyrobów tradycyjnych, ośrodka turystycznego powiatu.  Przelewicki zespół płacowo – folwarczny kryje duży potencjał na powstanie atrakcji turystycznej co najmniej rangi wojewódzkiej. Dzięki swojemu położeniu centrum swoją działalnością mogłoby promieniować również na północne części Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.

Żadne działania nie byłyby jednak podjęte bez konsultacji ze społecznością lokalną. Marszałkowie zaproponowali powołanie rady programowej centrum w skład której będą wchodzi m. in. przedstawiciele gminy Przelewice i powiatu pyrzyckiego, co daje nam mieszkańcom powiatu możliwość decydowania o losach i perspektywach rozwoju naszej turystycznej perełki. Oznacza to, że chociaż formalnie utrzymanie kompleksu leżałoby po stronie województwa, to mieszkańcy gminy nie straciliby wpływu na jego funkcjonowanie.

Swoją ofertę dla gminy Przelewice przygotował również rząd. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wyraził chęć przejęcia całego kompleksu za bezcen i utworzenia w nim filii Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Jak jednak zaznaczył na spotkaniu marszałek Olgierd Geblewicz pojawiają się również obawy, że rządowa ingerencja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Przelewice może skończyć się podobnie, jak w słynnym przypadku stadniny w Janowie Podlaskim, gdzie wdrożone przez agendy rządowe działania doprowadziły to miejsce do ruiny, zaś lokalnemu samorządowi bliżej jest do Szczecina, niż do Warszawy.

Teraz oczekujemy na decyzję władz gminnych, czy podejmują się wraz z województwem wyzwania utworzenia tej niepowtarzalnej infrastruktury, która uczyni z Przelewic i powiatu pyrzyckiego stolicę zachodniopomorskich obszarów wiejskich, czy skierują się w stronę oddania wyjątkowego w skali tej części kraju kompleksu na rzecz państwa, a kierowanie nim będzie odbywało się pod dyktando Warszawy.

(red)

Kontynuuj czytanie
Reklama

Przelewice

Rada Przelewic za przekazaniem ogrodu maszałkowi

Opublikowano

dnia

Autor

W poniedziałek w Przelewicach odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Gminy decydująca o losie tamtejszego kompleksu ogrodu oraz folwarku. Przypomnijmy, że od prawie trzech miesięcy przelewickie społeczeństwo prowadzi nieustanną debatę nad dwiema ofertami przejęcia: rządowej instytucji i marszałka województwa.

Dwa tygodnie temu radni odrzucili rządową ofertę silnie lobbowaną przez polityczne środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja radnych została mocno skrytykowana przez posłów i regionalnych działaczy owej partii. Następnie był swoisty bój o podpisanie porozumienia intencyjnego między wójtem gminy Przelewice, a marszałkiem województwa, które określa warunki przejęcia ogrodu. I choć to porozumienie zostało podpisane przez wójta, to niestety nie opuściło murów urzędu gminy i do dnia dzisiejszego nie dotarło do marszałka.

Radni w trosce o mienie gminne oraz pracujących w nim pracowników, aby od grudnia tego roku mogli wszyscy spokojnie funkcjonować sami złożyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i w poniedziałek wieczorem po ponad trzygodzinnej dyskusji (gości, przedstawicieli związków zawodowych) podjęli decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przelewickiego ogrodu i folwarku na rzecz marszałka województwa w celu kontynuacji działalności ogrodu botanicznego oraz wprowadzenia w tym miejscu nowych ofert dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Projekt uchwały poparło 10 radnych.

Jan Krzekotowski

Kontynuuj czytanie

Przelewice

Z dziękczynieniem w Rosinach

Opublikowano

dnia

Autor

W skromniejszych, epidemiologicznych warunkach, ale w duchu dziękczynienia i radości odbyły dożynki w Rosinach. Były one częścią cyklu spotkań aktywizujących mieszkańców Doliny Płoni odbywających się w ramach programu „Społecznik”.

Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną Mszą Świętą w rosińskim kościele sprawowaną przez ks. Sebastiana Kubińskiego – miejscowego proboszcza. Po nabożeństwie w parku po środku Rosin można było wysłuchać koncertu zespołu „TuLipiany” z Lipian, zaś później obejrzeć film w ramach kina plenerowego.

Organizatorami wydarzenia byli: OSP Płońsko, Parafia pw. św. Michała Archanioła w Rosinach, sołectwa Rosiny, Płońsko i Kłodzino, radni gminy Przelewice oraz wicestarosta pyrzycka.

(ps)

Kontynuuj czytanie

Partnerzy

Reklama

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 60

#Pyrzyce na Instagramie

Reklama

Popularne