Connect with us

Pyrzyce

Rada Młodzieżowa ma mieć realny wpływ na otoczenie

Opublikowano

dnia

Reforma systemu oświaty wymusiła na Radzie Miejskiej w Pyrzycach wprowadzenie zmian w statucie rady młodzieżowej. Stało się to również okazją do przygotowania nowej formuły jej funkcjonowania. – Jesteśmy pokoleniem upartym, ale bardzo chętnym do działania. – mówi najmłodszy radny obecnej kadencji Remigiusz Pajor-Kubicki. – Zmiany pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie rady. – stwierdza.

– Podobnie jak wielu moich rówieśników, mam wrażenie, że w ciągu kilkunastu minionych lat nasz samorząd zaniedbał młode pokolenie. Liczę, że nowa formuła funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej będzie przyczynkiem do rozpoczęcia tak potrzebnych zmian w podejściu pyrzyckiego samorządu do młodzieży. – mówi przewodniczący Komisji Statutowej Remigiusz Pajor-Kubicki. – Mam nadzieję, że pierwsze wybory w nowej formule uda się przeprowadzić we wrześniu. Warto będzie nawiązać kontakty z radami funkcjonującymi w innych miastach, a także podjąć współpracę Zachodniopomorską Radą Młodzieży. Rada młodzieżowa powinna nie tylko służyć opinią burmistrzowi i Radzie Miejskiej w sprawach młodego pokolenia, ale przede wszystkim aktywnie kreować społeczne życie młodych ludzi w naszej gminie. – dodaje.

BRAK MIEJSC SPOTKAŃ

Zdanie to zdają się potwierdzać wyniki przeprowadzonej przez „Inicjatywę Ziemia Pyrzycka” ankiety. Ponad 55 procent badanych stwierdziło, że młodzież jest tą grupą społeczną, która wymaga większej troski ze strony samorządu, niż obecnie. Jeszcze bardziej konkretne są odpowiedzi na pytanie „czego brakuje młodzieży?” (można było zaznaczyć do 3 odpowiedzi). Tutaj zdecydowana większość, bo aż 87,8% uczestników ankiety stwierdziło, że najbardziej potrzebne są miejsca spotkań. Zdaniem niespełna 38% ankietowanych brakuje organizacji młodzieżowych. Nieco ponad 34% wskazało na miejsca uprawiania sportu, po 30% na szerszą ofertę zajęć dodatkowych i wsparcie młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zdaniem 26% uczestników ankiety brakuje zadowalających warunków w szkołach, a niespełna 20% wskazało na potrzebę większego wsparcia psychologicznego.

– Gmina nie rozwiąże wszystkich problemów młodych ludzi. Często słyszę, że np. brakuje kameralnych lokali gastronomicznych, jednak ich prowadzenie nie jest kompetencją samorządu. – stwierdza R. Pajor-Kubicki. – Możemy jednak zatroszczyć się o takie miejsca, jak parki, czy zainwestować w więcej ławek. Gdy rada będzie funkcjonowała pojawi się możliwość organizacji przez nią spotkań z różnymi organizacjami młodzieżowymi, nie od dziś wiadomo, że najlepiej gdy takie inicjatywy wychodzą oddolnie, a nie są narzucane z góry. – dodaje radny.

OKRĘGI I MANDATY JAK W „DOROSŁEJ” RADZIE

Po 4 mandaty będą przysługiwały Zespołowi Szkół nr 1 i Zespołowi Szkół nr 2. działające na terenie gminy Pyrzyce szkoły podstawowe, jak również ośrodek szkolno-wychowawczy będą mogły posiadać w radzie  o dwóch reprezentantów. Jej członkami będą mogli być uczniowie w wieku 13 – 19 lat. Statut przewiduje 2-letnią kadencję dzięki czemu odejdzie problem wyborów uzupełniających po ukończeniu szkoły lub skończeniu 20 lat przez radnego.

Aby przy braku chętnych nie tworzyć problemów związanych z wybieraniem członków “na siłę”, szkoła nie będzie miała obowiązku obsadzania wszystkich przysługujących jej mandatów, zaś liczba radnych będzie ustalana każdorazowo Po przeprowadzonych wyborach. rada Młodzieżowa będzie miała również swojego opiekuna z ramienia rady miejskiej, którego wyznaczenie znajdzie się w kompetencji przewodniczącego Rady.

(ps), fot. arch.

Kontynuuj czytanie
Reklama

Pyrzyce

Skromnie, ale z ambicjami

Opublikowano

dnia

Autor

Mimo trudnych warunków w pierwszy weekend września odbyła się premierowa edycja „Jarmarku Ottonowego”. Na wydarzenie złożyły się dwa panele dyskusyjne, rozpoczęcie zbiórki funduszy na renowację zabytków, targ promujący lokalną przedsiębiorczość i organizacje pozarządowe oraz wieczorny pokaż filmowy.

Tegoroczna, pierwsza, edycja „Jarmarku Ottonowego” mogła odbyć się dzięki wsparciu samorządu województwa zachodniopomorskiego. Jego dwa główne aspekty stanowiły promocja przedsiębiorczości i działalności pozarządowej wśród mieszkańców.

W ramach wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne on-line. Piątkowy panel „Wyzwania dla społeczności”, dotyczący działalności organizacji pozarządowych obejrzało 480 osób. Głównym jego tematem było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby współczesnych rodzin, w których realizacji może pomóc działalność stowarzyszeń, a także perspektywy możliwości w działaniu. Zwrócona została również uwaga na możliwości, jakie w zakresie działalności społecznej przewiduje samorząd województwa, w tym program „Społecznik”.

Panel dyskusyjny "Wyzwania dla społeczności"

Zapraszamy na panel dyskusyjny na temat aktywności społecznej i działalności organizacji pozarządowych.#PomorzeZachodnie

Opublikowany przez Ziemia Pyrzycka Piątek, 4 września 2020

Panel sobotni „Na Pyrzyc rachunek” dotyczył promocji idei przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców, którzy swoją działalnością skupiają się na województwie. Panel miał 420 widzów. W jego trakcie między innymi przedstawione zostały możliwości, jakie dla osób przedsiębiorczych, zarówno prowadzących firmy jak i dopiero zastanawiających się nad podjęciem działalności, oferują urzędy pracy i inne organizacje, w tym lokalne grupy działania. Dyskutowano również na temat perspektyw kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim.

Panel dyskusyjny "Na Pyrzyc rachunek"

O 20:30 rozmowa na temat przedsiębiorczości, biznesu i miejsca pyrzyckiej gospodarki w regionie. Zapraszamy!#PomorzeZachodnie

Opublikowany przez Ziemia Pyrzycka Sobota, 5 września 2020

Również w sobotę, na mini-targu pyrzyckim można było otrzymać materiały informacyjne dotyczące działalności organizacji pozarządowych i regionalnych przedsiębiorców oraz możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i podejmujących działalność gospodarczą oferowanego przez urząd pracy.

Ostatnim wydarzeniem, ale i ważnym akcentem Jarmarku był pokaz nakręconego przed pięciu laty filmu „Opowiem Wam Pyrzyce”. Film można było obejrzeć w niedzielny wieczór na boisku Zespołu Szkół nr 1, a okazją do ponownego jego wyświetlenia był Dzień Osadnika przypadający w roku 75-lecia polskiej administracji na Ziemi Pyrzyckiej.

Ogłoszone zostały też dwa konkursy: fotograficzny „#MłodziMająGłos”, w którym nagrodę ufundowała burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, a także konkurs na „Pyrzycki Smak Roku” z nagrodą ufundowaną przez wicemarszałka Olgierda Kustosza.

Jarmark patronatem honorowym objęli: wicemarszałek zachodniopomorski Olgierd Kustosz, burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska oraz starosta pyrzycki Stanisław Stępień.

(ps)

Kontynuuj czytanie

Pyrzyce

Nowy proboszcz u chrystusowców

Opublikowano

dnia

Autor

W niedzielę odbyło się wprowadzenie w posługę nowego proboszcza parafii pw. św. Ottona. Ks. Piotr Kurzaj SChr obowiązki proboszcza w farze objął 1 września.

Nowy proboszcz dotychczas pełnił analogiczną funkcję w Szczecinie-Zdrojach, zaś święcenia kapłańskie przyjął 25 lat temu.

Wprowadzenia nowego proboszcza w imieniu biskupa dokonał dziekan pyrzycki ks. Grzegorz Harasimiak, w obecności wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego – ks. Bogusława Burgata SChr. Ks. Piotr Kurzaj złożył wyznanie wiary i ślubował m.in. troskę o wspólnotę parafialną. W imieniu parafian nowego proboszcza powitali przedstawiciele rady parafialnej. Okolicznościowe życzenia złożyła też służba liturgiczna i róże różańcowe.

(ps)

Kontynuuj czytanie

Partnerzy

Reklama

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 60

#Pyrzyce na Instagramie

Reklama

Popularne