Connect with us

Opinie

O które zabytki dbać, a o które nie dbać?

Opublikowano

dnia

Każdy z naszych zabytków zasługuje na to aby wspomóc jego renowację. Jeśli chodzi o wydatkowanie na ten cel środków publicznych, to co naturalne najprostsza kwestia jest z zabytkami należącymi do gminy. Działalność administracji publicznej z natury jest jawna, zatem przy przeprowadzeniu prac trudno pominąć jakieś szczegóły, natomiast jakiekolwiek zmiany patrząc po przykładzie ostatniego remontu Baszty Sowiej mogą budzić zainteresowanie komisji rewizyjnych.

Inna sytuacja jest z zabytkami sakralnymi lub należącymi do firm czy osób prywatnych. Trzeba więc dołożyć wszelkich starań, aby przy udzieleniu dotacji dla podmiotów niepublicznych (czy to kościołów czy właścicieli prywatnych) zaznaczyć konieczność opublikowania informacji na temat przeprowadzanych prac oraz jeżeli miały miejsce prace archeologiczne, to również materiałów na ich temat. Skoro dana inwestycja realizowana jest przy współudziale środków publicznych, to szczegółowa informacja dotycząca jej prowadzenia musi być jawna.

RÓWNI WOBEC PRAWA
Oczywiście w dzisiejszej sytuacji politycznej naturalne jest, że najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje dla kościołów. Przy tej okazji chcę więc zaznaczyć dwie bardzo ważne kwestie: zabytkowe kościoły czy inne obiekty będące w posiadaniu związków wyznaniowych to elementy naszego dziedzictwa wspólne bez względu na to jaki jest nasz stosunek do wiary czy duchowieństwa. Budynki te jak najbardziej zasługują na to, aby w ich renowacji uczestniczył również samorząd, bo na dobrze utrzymanych zabytkach, które będą atrakcyjne dla potencjalnego turysty korzystać będą wszyscy bez względu na przekonania religijne. Tak samo w interesie nas wszystkich są chociażby estetyczne elewacje kamienic z początku XX wieku.
Nie oznacza to jednak, że kościół stoi ponad prawem. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że dotacje na prace przy zabytkach o własności innej niż publiczna (czyli np. prywatna lub kościelna) powinny być przyznawane po zobowiązaniu się ich beneficjenta do umieszczenia w widocznym miejscu informacji na temat wysokości dofinansowania i jego źródle. Powinny być również udostępnione wszelkie informacje na temat przeprowadzanych prac, a sprawozdanie z nich przekazane gminie. Wszyscy są równi wobec prawa, a wydając publiczne pieniądze musimy szczegółowo znać ich przeznaczenie.


TYLKO RAZEM
Jakby nie patrzeć osiedle, miasto czy gmina to też wspólnota. Wspólnota żyjąca w jednym miejscu, posługująca się tymi samymi prawami, posiadająca jeden złożony z różnych danin (pieszczotliwie zwanych „podatkami i opłatami”) budżet. Wybieramy naszych reprezentantów, aby zarządzanie tym wspólnym życiem było praktyczniejsze, ale nie oznacza to, że mamy o tej wspólnocie zapominać i się nie angażować. Zaproszenie do działania jest ważne cały czas dla wszystkich
Albo więc wszyscy razem weźmiemy się do roboty – bez obrażania, unoszenia się honorem „kto do kogo powinien się pierwszy odezwać” i z pełną jawnością, zjednoczmy się by chociaż trochę ogarnąć w kwestii zabytków naszą gminę, albo ostatni wyjeżdżający niech pamięta, żeby zgasić światło. Nie możemy wiecznie oglądać się na to „co powie władza” i „czy wyrazi zgodę”. Wspólnotą jesteśmy wszyscy, a nie tylko burmistrz, radni, posłowie, prezesi partii, szefowie stowarzyszeń czy proboszcz. Bez wspólnego zaangażowania nie osiągniemy niczego.
Wiele udało się zrobić przez te 30 lat. Po wielkich bólach mamy upragnione kino. Jest rozbudowana szkoła w Żabowie. Hala sportowa w Pyrzycach choć przeciekająca to stoi. Bardzo mocno udało się zredukować obecność dwutlenku węgla w powietrzu. Udało się rozpocząć prace renowacyjne przy murach obronnych. Ale jednocześnie wiele rzeczy zostało zaniedbanych i zawalonych. Niespełniane przez lata obietnice sprowadzenia dużych przedsiębiorstw czy utworzenia uzdrowiska (słynne „Pyrzyce-Zdrój”) odebrały mieszkańcom nadzieję na jakiekolwiek zmiany, a doprowadzenie do ruiny basenu uchodzi za symbol upadku miasta. Nikt już nie chce słuchać dyskusji i dywagacji o tym „co by można było”. Dlatego zabieramy się do działania!
Oprócz „skrobania” funduszy na zabytki z budżetu gminy musimy dołożyć również wszelkich starań, aby nasze wyjątkowe obiekty zabytkowe, jako ważny element dziedzictwa Pomorza Zachodniego były jednym z priorytetów nowej perspektywy unijnej.
Zaskakujące może wydawać się, że pisze to radny. Tylko, że fakt pełnienia tej służby nie sprawia, że przestaję być jednym z mieszkańców, czy że nie doskwierają mi mankamenty życia w Pyrzycach. Nie otrzymuję też żadnych nadludzkich mocy, nie jestem tu królem i nie jestem z lepszej kasty. Jest raczej odwrotnie – w kwestii prowadzenia gminy wymaga się ode mnie więcej. A przede wszystkim, mimo różnic w różnych kwestiach, powinniśmy próbować budować porozumienie ponad przynależnością partyjną, religijną czy jakąkolwiek inną.

Remigiusz Pajor-Kubicki

Opinie

Obniżka subwencji oświatowej to absurd

Opublikowano

dnia

Autor

Jak powszechnie wiadomo, samorządy od lat borykają się z problemem niedofinansowania oświaty. Nie inaczej jest w powiecie pyrzyckim. Co roku z budżetu powiatu trzeba dokładać znaczną kwotę na funkcjonowanie szkół, w ostatnich latach było to w granicach 2-3 milionów złotych.

Czas pandemii jest szczególnie trudny dla finansów powiatu pyrzyckiego. Mieliśmy zatem nadzieję, że rząd przynajmniej częściowo wyrówna finansowanie szkolnictwa do kwoty faktycznie poniesionych kosztów. Tymczasem właśnie dowiedzieliśmy się, że wydatki powiatu pyrzyckiego na szkolnictwo wzrosły o ponad 1,66 mln zł! Te środki będziemy musieli znaleźć we własnym budżecie, czerpiąc z nadwyżki budżetowej czy wolnych środków. Niestety ogranicza to znacząco nasze możliwości inwestycyjne. Jakby tego było mało, władza centralna zdecydowała się jeszcze zmniejszyć (!) naszą i tak dalece niewystarczającą subwencję oświatową. W świetle zwiększonych wydatków na szkolnictwo, związanych choćby z podwyżkami dla nauczycieli, ta decyzja jest absurdalna, i zakrawa wręcz na kpinę.

Oczywiście nie pozostawimy naszych szkół samych sobie. Po raz kolejny, mimo obowiązku finansowania oświaty przez państwo, dołożymy brakujące pieniądze niezbędne do funkcjonowania szkół. Chcemy bowiem, aby jak najwięcej zdolnych uczniów z Pyrzyc i okolic wybierało pyrzyckie szkoły średnie, wiedząc, że tutaj można solidnie przygotować się do matury lub też nauczyć się wykonywania wymarzonego zawodu. Niestety decyzje finansowe władzy centralnej zdecydowanie tego nie ułatwiają, gdyż zamiast przeznaczać dodatkowe środki na doposażenie szkół w niezbędny sprzęt bądź potrzebne remonty budynków, musimy je wydatkować na sprawy czysto egzystencjalne. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ministerstwo edukacji znacząco zwiększy kwotę subwencji oświatowej, co pozwoli nam realizować bardziej ambitne projekty w szkołach, a co za tym idzie podniesie w nich poziom kształcenia.

Jan Prokop

Kontynuuj czytanie

Opinie

Sanktuarium to szansa nie tylko dla wierzących

Opublikowano

dnia

Autor

Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Góra św. Anny, Licheń czy Wejherowo. Te miejsca łączą sanktuaria, które w skali kraju, albo regionu są ważnymi miejscami modlitwy i wypraszania łask dla katolików. Historyczne znaczenie Pyrzyc w kwestii religijności jest niezaprzeczalne, tak samo oczywistą wydaje się konieczność starań o utworzenie w Pyrzycach sanktuarium, do czego powinno dążyć nie tylko duchowieństwo, ale przede wszystkim wierni, którym na sercu leży dobro ich wspólnoty.

W przypadku Pyrzyc ze względu na postać św. Ottona historia i dziedzictwo kulturowe silnie są powiązane z religią chrześcijańską. Musimy jednak patrzeć przyszłościowo. Radnymi, starostą czy burmistrzem możemy być przez pięć lat, a nikt przecież nie wie czy zostaniemy wybrani na kolejną kadencję. Będą jednak nowi samorządowcy i dostaną oni od nas w swojego rodzaju spadku to co nam udało się zrobić, poprawić, zepsuć czy zaniedbać. Podobnie jest w kościele – chociaż zmiany duszpasterskie nie są zależne od wiernych, a od wyższej kościelnej władzy, to również w tym przypadku każdy zaangażowany katolik powie starą prawdę: księża przychodzą i odchodzą, a my tu zostajemy. A co zostaje po księżach? Z punktu widzenia opieki nad zabytkami mówiąc skrótowo: albo piękna odrestaurowana świątynia, albo zaniedbany, a często również pod pozorem „upiększenia” w rzeczywistości zdewastowany kościół.

BROKAT Z PLASTIKU
Jest to jednak bardziej złożony problem – mimo, że parafia jest wspólnotą, to często (nie mam tu na myśli konkretnego przypadku) decyzje podejmowane są jednoosobowo, a zaangażowanie wiernych ograniczane jest do wypowiadanego w czasie niedzielnych ogłoszeń sformułowania „będziemy robić to i to, więc prosimy o ofiary na ten cel”. Tymczasem wiele zadań z powodzeniem i chęcią wzięliby na siebie świeccy, którzy na przykład w wielu przypadkach znacznie lepiej „czują” tematy estetyczne, niż duchowni. Wystarczy pomyśleć jak dobre dla bodźca wzrokowego byłoby nieoglądanie różnego rodzaju dekoracyjnych potworków i wiejących tandetą ornatów z imitującego złoto plastikowego brokatu.

Pomoc charytatywną, działania integrujące parafian czy zaangażowanie wspólnoty w działania na rzecz kultury i sztuki to „działki” na których zaangażowani wierni świetnie by się odnaleźli i zdjęliby to z głowy księżom, którzy często muszą łapać kilka srok za ogon i w rezultacie mamy wiele tematów niedopiętych i niedopracowanych. Wystarczyłoby po prostu dać ludziom pole do działania.

Z punktu widzenia mieszkańca, ale również członka wspólnoty kościoła nie interesuje mnie, jakie kontakty są między poszczególnymi duchownymi czy poszczególnymi parafiami. Wierzymy w jednego Boga, należymy do jednego Kościoła i jesteśmy jedną wspólnotą bez względu na administracyjne granice. To dziedzictwo jest nasze wspólne, wszystko jedno czy to granica administracji państwowej czy kościelnej. Jako wyznawcy zasad chrześcijańskich, powinniśmy dążyć do porozumienia ponad podziałami w kwestiach, w których ważą się losy wspólnego dobra. Zgodnie z katolicką nauką społeczną (określoną przez papieża Leona XIII) jedną z podstawowych zasad społecznych jest właśnie „dobro wspólne” o którego utrzymanie i rozwój każdy chrześcijanin powinien się troszczyć.

APOSTOŁ POMORZA I KRÓLOWA ZIEMI PYRZYCKIEJ
Trudno więc wątpić, że wszelkie działania na rzecz rozwoju kultu wymagają nie tylko zaangażowania duchownych, ale przede wszystkim wiernych, którzy mimo zmian personalnych stanowić będą trzon wspólnoty i powstałe tradycje będą kultywować. Z drugiej strony obserwujemy panujące w różnych grupach przeświadczenie, że wszystko może i powinno być podejmowane „odgórnie”. Tymczasem to „oddolne” inicjatywy mają największą szansę powodzenia, choćby z prostej przyczyny: skoro społeczność wyszła z takim pomysłem, to znaczy, że jest na niego popyt, że jest taka potrzeba. Można coś założyć „odgórnie”, powiedzieć ludziom: słuchajcie, zakładamy dla was to i to. Idźcie i zapisujcie się. Skutek takiego przedsięwzięcia jest jednak niepewny i mamy nawet w Pyrzycach wiele przykładów, pokazujących, że jest to forma wątpliwa.

Mamy też w Pyrzycach dwie postaci, które są obdarzane przez wiernych szacunkiem i kultem. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że na rozpowszechnienie kultu zasługuje św. Otton – od 14 lat patron Pyrzyc, jeden z patronów całej diecezji, człowiek o niesamowitej biografii. Wystarczy się w nią zagłębić, by zobaczyć w nim nie tylko gorliwego kapłana, który ochrzcił Pomorzan, ale też choćby troskliwego pasterza pochylającego się nad losem ubogich i potrzebujących pomocy. Nie wątpię, że podjęcie na Ziemi Pyrzyckiej dzieła Świętego Ottona miałoby ogromy wymiar prospołeczny, ale też wpłynęłoby chociażby na odnowę liturgiczną w naszych kościołach.

Druga postać to Najświętsza Maryja Panna z obrazu w głównym ołtarzu pyrzyckiej fary. Będący niewątpliwie przykładem malarskiego kunsztu obraz namalowany został w 1952 roku w pracowni Leona Drapiewskiego (znanego malarza sakralnego) i był pamiątką Roku Maryjnego. Już od samego początku w tymczasowej kaplicy otaczany był szczególną czcią. Każdego miesiąca przy dedykowanym Maryi ołtarzu bocznym nad którym wisiał, sprawowane były nabożeństwa maryjne i odprawiana Msza Święta z formularza maryjnego. Obraz przetrwał wyrzucenie parafii z kaplicy i znalazł swoje miejsce w kościele, obecnie wisząc w głównym ołtarzu.

Z perspektywy człowieka wierzącego trudno wątpić, że powojenne dzieje miasta i parafii były związane z otaczaną w polskim katolicyzmie wyjątkową czcią Maryją. W czasie pierwszej wizyty w Pyrzycach, 2 sierpnia 1950 roku, do kultu maryjnego zachęcał wiernych kardynał Stefan Wyszyński. W czasie półtoragodzinnej wizyty wygłosił kazanie, w którym podkreślił rolę wiary w życiu człowieka, a także zachęcał do serdecznego nabożeństwa do Matki Bożej jako lekarstwa na coraz gorszą sytuację religijną. Drugą wizytę w Pyrzycach kardynał Wyszyński złożył 5 listopada 1966 roku, kiedy to wygłosił przed odbudowywanym kościołem słowo do 6 tysięcy wiernych. Prymas Tysiąclecia nadał również 24 października 1960 roku wezwanie „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. Ponadto na przestrzeni lat zdaniem wielu wiernych udało się za wstawiennictwem Maryi wyprosić niezliczone łaski. Trzeba również zaznaczyć, że w kościele parafialnym każdej środy odprawiana jest nowenna, której uczestnicy zanoszą rozmaite prośby i błagania. Składając te wszystkie przyczyny w jedną całość śmiało można nazwać Maryję z pyrzyckiego obrazu „Królową Ziemi Pyrzyckiej”.

CZYSTA PRAGMATYKA
Kwestie wiary mogą przemówić do osób związanych z religią. Ale jakie wymierne korzyści mogą płynąć dla całej społeczności, bez względu na wyznanie i przywiązanie do kościoła?

Pierwsza sprawa: ożywienie ruchu pielgrzymkowego będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, szczególnie z tzw. małej gastronomii. Pielgrzymi – czy to grupowo odwiedzający sanktuarium z okazji większych świąt, czy przybywający z indywidualną pielgrzymką oprócz strawy duchowej potrzebują też strawy fizycznej. Muszą zjeść obiad, jakąś przekąskę, chętnie załapią się na deser. To oznacza pełne ręce roboty dla tych często niewielkich lokali.

Sprawa druga: szansa dla innych gałęzi gospodarki – od sprzedaży pamiątek, przez sprzedaż wyrobów lokalnych aż po możliwość organizowanych z okazji większych świąt jarmarków i targów, w czasie których nasi przedsiębiorcy z różnych branż mogliby zaprezentować swoje usługi i trafić do szerszego grona odbiorców.

Trzecia sprawa to finanse. Zaczynając od samorządu, gmina ma możliwość wprowadzenia opłaty miejscowej uiszczanej przez tych, którzy zatrzymują się u nas w celach turystycznych bądź szkoleniowych. Pewnie nie byłyby to wysokie wpływy, ale w dzisiejszej sytuacji samorządu liczy się każdy grosz. To również możliwość większego obstawienia dla właścicieli miejsc noclegowych zaczynając od powiatowych szkół z internatami, kończąc na kwaterach prywatnych. I wreszcie szansa dla zabytku. Pielgrzymi zostawialiby fundusze zwane popularnie „cołaską”, którą parafia mogłaby przeznaczyć na prace renowacyjne. Ponadto wraz z nadaniem tytułu wzrasta ranga kościoła, co może mieć odbicie w punktacji przyznawanej w różnych naborach dotacyjnych.

Jak więc widzimy – utworzenie sanktuarium niosłoby nie tylko duchowe korzyści dla wiernych, ale również wymierne korzyści dla całej społeczności. Oczywiście tego typu zagadnienia leżą w kompetencji władz diecezjalnych. Nie da się jednak ukryć, że zdecydowany głos ze strony wiernych z pewnością wpłynąłby pozytywnie na ewentualne decyzje. Vox populi – vox Dei.

Remigiusz Pajor-Kubicki

Kontynuuj czytanie

Popularne