Connect with us

Opinie

O które zabytki dbać, a o które nie dbać?

Opublikowano

dnia

Każdy z naszych zabytków zasługuje na to aby wspomóc jego renowację. Jeśli chodzi o wydatkowanie na ten cel środków publicznych, to co naturalne najprostsza kwestia jest z zabytkami należącymi do gminy. Działalność administracji publicznej z natury jest jawna, zatem przy przeprowadzeniu prac trudno pominąć jakieś szczegóły, natomiast jakiekolwiek zmiany patrząc po przykładzie ostatniego remontu Baszty Sowiej mogą budzić zainteresowanie komisji rewizyjnych.

Inna sytuacja jest z zabytkami sakralnymi lub należącymi do firm czy osób prywatnych. Trzeba więc dołożyć wszelkich starań, aby przy udzieleniu dotacji dla podmiotów niepublicznych (czy to kościołów czy właścicieli prywatnych) zaznaczyć konieczność opublikowania informacji na temat przeprowadzanych prac oraz jeżeli miały miejsce prace archeologiczne, to również materiałów na ich temat. Skoro dana inwestycja realizowana jest przy współudziale środków publicznych, to szczegółowa informacja dotycząca jej prowadzenia musi być jawna.

RÓWNI WOBEC PRAWA
Oczywiście w dzisiejszej sytuacji politycznej naturalne jest, że najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje dla kościołów. Przy tej okazji chcę więc zaznaczyć dwie bardzo ważne kwestie: zabytkowe kościoły czy inne obiekty będące w posiadaniu związków wyznaniowych to elementy naszego dziedzictwa wspólne bez względu na to jaki jest nasz stosunek do wiary czy duchowieństwa. Budynki te jak najbardziej zasługują na to, aby w ich renowacji uczestniczył również samorząd, bo na dobrze utrzymanych zabytkach, które będą atrakcyjne dla potencjalnego turysty korzystać będą wszyscy bez względu na przekonania religijne. Tak samo w interesie nas wszystkich są chociażby estetyczne elewacje kamienic z początku XX wieku.
Nie oznacza to jednak, że kościół stoi ponad prawem. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że dotacje na prace przy zabytkach o własności innej niż publiczna (czyli np. prywatna lub kościelna) powinny być przyznawane po zobowiązaniu się ich beneficjenta do umieszczenia w widocznym miejscu informacji na temat wysokości dofinansowania i jego źródle. Powinny być również udostępnione wszelkie informacje na temat przeprowadzanych prac, a sprawozdanie z nich przekazane gminie. Wszyscy są równi wobec prawa, a wydając publiczne pieniądze musimy szczegółowo znać ich przeznaczenie.


TYLKO RAZEM
Jakby nie patrzeć osiedle, miasto czy gmina to też wspólnota. Wspólnota żyjąca w jednym miejscu, posługująca się tymi samymi prawami, posiadająca jeden złożony z różnych danin (pieszczotliwie zwanych „podatkami i opłatami”) budżet. Wybieramy naszych reprezentantów, aby zarządzanie tym wspólnym życiem było praktyczniejsze, ale nie oznacza to, że mamy o tej wspólnocie zapominać i się nie angażować. Zaproszenie do działania jest ważne cały czas dla wszystkich
Albo więc wszyscy razem weźmiemy się do roboty – bez obrażania, unoszenia się honorem „kto do kogo powinien się pierwszy odezwać” i z pełną jawnością, zjednoczmy się by chociaż trochę ogarnąć w kwestii zabytków naszą gminę, albo ostatni wyjeżdżający niech pamięta, żeby zgasić światło. Nie możemy wiecznie oglądać się na to „co powie władza” i „czy wyrazi zgodę”. Wspólnotą jesteśmy wszyscy, a nie tylko burmistrz, radni, posłowie, prezesi partii, szefowie stowarzyszeń czy proboszcz. Bez wspólnego zaangażowania nie osiągniemy niczego.
Wiele udało się zrobić przez te 30 lat. Po wielkich bólach mamy upragnione kino. Jest rozbudowana szkoła w Żabowie. Hala sportowa w Pyrzycach choć przeciekająca to stoi. Bardzo mocno udało się zredukować obecność dwutlenku węgla w powietrzu. Udało się rozpocząć prace renowacyjne przy murach obronnych. Ale jednocześnie wiele rzeczy zostało zaniedbanych i zawalonych. Niespełniane przez lata obietnice sprowadzenia dużych przedsiębiorstw czy utworzenia uzdrowiska (słynne „Pyrzyce-Zdrój”) odebrały mieszkańcom nadzieję na jakiekolwiek zmiany, a doprowadzenie do ruiny basenu uchodzi za symbol upadku miasta. Nikt już nie chce słuchać dyskusji i dywagacji o tym „co by można było”. Dlatego zabieramy się do działania!
Oprócz „skrobania” funduszy na zabytki z budżetu gminy musimy dołożyć również wszelkich starań, aby nasze wyjątkowe obiekty zabytkowe, jako ważny element dziedzictwa Pomorza Zachodniego były jednym z priorytetów nowej perspektywy unijnej.
Zaskakujące może wydawać się, że pisze to radny. Tylko, że fakt pełnienia tej służby nie sprawia, że przestaję być jednym z mieszkańców, czy że nie doskwierają mi mankamenty życia w Pyrzycach. Nie otrzymuję też żadnych nadludzkich mocy, nie jestem tu królem i nie jestem z lepszej kasty. Jest raczej odwrotnie – w kwestii prowadzenia gminy wymaga się ode mnie więcej. A przede wszystkim, mimo różnic w różnych kwestiach, powinniśmy próbować budować porozumienie ponad przynależnością partyjną, religijną czy jakąkolwiek inną.

Remigiusz Pajor-Kubicki

Kontynuuj czytanie
Reklama

Opinie

M. Stasiak: Ważne, aby podwyżki cen śmieci były uzasadnione i sprawiedliwe

Opublikowano

dnia

Autor

Na początku grudnia Rada Miejska Pyrzyc po raz kolejny nie wyraziła zgody na podwyższenie cen wywozu śmieci. Kolejna nieudana próba podwyżki wiąże się z tym, że gmina nadal będzie dopłacała do systemu z innych środków budżetowych. O przyczyny sprzeciwu zapytaliśmy Mirosława Stasiaka z klub radnych „Bezpartyjne Pyrzyce”.

Express Lokalny: Jest Pan jednym z głównych oponentów podnoszenia cen wywozu śmieci. Dlaczego?

Mirosław Stasiak: Nie jestem oponentem podnoszenia cen jako takich. Czasami podwyżki są konieczne, a nawet niezbędne. Ważne, aby były uzasadnione i sprawiedliwe. Aby wynikały z realnych potrzeb, a nie z widzimisię wąskiej grupy. Tak się złożyło, że 4 ostatnie próby podniesienia cen za wywóz odpadów komunalnych w moim odczuciu były niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Pierwsza próba podniesienia stawki przedstawiona w połowie roku 2019 była wyliczona na podstawie ilości mieszkańców, którzy płacili za wywóz, a nie od ilości wytwarzających odpady, czyli tak naprawdę karała tych uczciwych, rzetelnie płacących za to, że ci mniej uczciwi nie płacili w ogóle. I dlatego została zaskarżona.
Druga próba zmiany stawki miała miejsce na początku roku 2020, gdzie w propozycji przedstawionej przez Panią Burmistrz założono wzrost ilości zebranych w 2020 roku śmieci aż o 16,5% w porównaniu z rokiem 2019, gdzie GUS przewidywał wzrost o 5%, a ja w mojej propozycji przyjąłem wzrost o 10% i na podstawie takiego właśnie wzrostu i przy uwzględnieniu podwyżki tak zwanej opłaty marszałkowskiej oraz wzrostu kosztów pracowniczych uchwaliliśmy stawkę w wysokości 22 złote i 60 groszy od osoby, a nie jak proponowano w projekcie 26 złotych i 50 groszy.

Trzecia próba była na październikowej sesji rady przeprowadzonej zdalnie, gdzie podwyżka również została odrzucona. Natomiast na ostatniej sesji, przedstawiłem już na konkretnych liczbach, że propozycje podwyżek tak w styczniu jak i w listopadzie są nieuzasadnione i nie wynikają z przedstawionych nam danych, bo ilość zebranych w ostatnich 12 miesiącach okazała się dużo niższa niż ta zakładana w styczniu i wzrosła nie o 16,5 %, ale tylko o 4,5% w porównaniu do roku 2019. Co istotne wzrosła także ilość mieszkańców którzy zadeklarowali opłaty za zagospodarowanie wytworzonych śmieci. Przypomnę:
zakładany w styczniu 2020 przez Panią Burmistrz wzrost ilości odpadów o 16,5% i konieczność podwyżki do 26,5 złotego. Faktyczna ilość zebranych śmieci w ostatnich 12 miesiącach okazała się mniejsza o 12% od zakładanej, a w projekcie uchwały nadal proponowane jest 26,5 złotego. Nie widzę w tym sensu ani logiki, dlatego głosowałem przeciw.

EL: Utrzymanie cen na obecnym poziomie oznacza, że gmina Pyrzyce będzie musiała dopłacić do wywozu odpadów ze środków budżetowych również pochodzących od mieszkańców, ale pierwotnie przeznaczonych na inne cele. Czy jest to Pańskim zdaniem uczciwe?

MS: Aby odpowiedzieć na to pytanie posłużę się znowu cyframi. Z danych przedstawionych nam w styczniu 2020 wynikało, że koszty obsługi systemu zagospodarowania odpadów w 2019 to 3 480 204 złotych, a ilość zebranych odpadów to 6 489 ton, czyli łatwo wyliczyć, że koszt zagospodarowania jednej tony śmieci w 2019 to 540 złotych. Biorąc pod uwagę wzrost opłaty marszałkowskiej i kosztów pracy o 15% w 2020 roku, podano nam, że koszt zagospodarowania tej samej tony śmieci w 2020 roku wzrośnie do około 600 złotych za tonę.

W danych za ostatnie 12 miesięcy wynika, że PPK zebrało od mieszkańców naszej gminy 6 781 ton, więc roczny koszt zagospodarowania tej ilości odpadów powinien wynosić 4 068 600 złotych, a nie jak przedstawiła w swoich wyliczeniach Pani Burmistrz 4 839 274 złotych.
Pada pytanie, czy to uczciwe, że gmina będzie musiała dopłacić do wywozu odpadów, a ja chciałbym zadać inne pytanie – czy uzasadnione jest, że gmina w ogóle musi dopłacić? I skąd się biorą tak wysokie koszty obsługi systemu, bo na pewno nie wynikają z matematycznych obliczeń.
Jak wiemy PPK jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest gmina – czyli wszyscy mieszkańcy. Czy to uczciwe, że spółka której jesteśmy właścicielami żąda od nas więcej niż faktycznie jest potrzebne do obsługi tego systemu? Takich pytań i wątpliwości mam wiele, dlatego popieram wniosek o przeprowadzenie zewnętrznego audytu, który mam nadzieję rozwieje moje wątpliwości i pozwoli na podejmowanie właściwych i adekwatnych decyzji.

EL: Co jakiś czas przewija się również propozycja zmiany systemu rozliczeń. Swojego czasu radni rozważali nawet przejście na system „od wody”. Jaka opcja w tej kwestii byłaby Panu najbliższa?

MS: Rzeczywiście. Kilkukrotnie debatowaliśmy nad zmianą systemu naliczania stawki za śmieci. Szukaliśmy takiego, który byłby najbardziej sprawiedliwy i uczciwy, który z jednej strony obejmowałby wszystkich mieszkańców, ale także uwzględniał specyfikę każdego gospodarstwa domowego. Niestety takiego sposobu nie ma. Były prowadzone konsultacje z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, z dystrybutorami wody oraz z przedstawicielami gmin , które stosują inne niż nasz systemy rozliczania stawki za odpady. Niestety, nie udało nam się jak do tej pory wypracować wspólnego stanowiska i dlatego póki co zostaliśmy przy obecnym sposobie. Jeśli chodzi o to, która opcja jest mi najbliższa – to odpowiedź jest jak najbardziej subiektywna i dotyczy tylko mojego gospodarstwa domowego i jest to system „od zużytej wody”. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że nie dla wszystkich gospodarstw domowych jest on właściwy i optymalny, dlatego co raz częściej rozmawiamy o systemie mieszanym, do którego jeszcze nie jesteśmy gotowi jako gmina.

fot. Transmisja Obrad Rady Miejskiej w Pyrzycach

Kontynuuj czytanie

Opinie

Obniżka subwencji oświatowej to absurd

Opublikowano

dnia

Autor

Jak powszechnie wiadomo, samorządy od lat borykają się z problemem niedofinansowania oświaty. Nie inaczej jest w powiecie pyrzyckim. Co roku z budżetu powiatu trzeba dokładać znaczną kwotę na funkcjonowanie szkół, w ostatnich latach było to w granicach 2-3 milionów złotych.

Czas pandemii jest szczególnie trudny dla finansów powiatu pyrzyckiego. Mieliśmy zatem nadzieję, że rząd przynajmniej częściowo wyrówna finansowanie szkolnictwa do kwoty faktycznie poniesionych kosztów. Tymczasem właśnie dowiedzieliśmy się, że wydatki powiatu pyrzyckiego na szkolnictwo wzrosły o ponad 1,66 mln zł! Te środki będziemy musieli znaleźć we własnym budżecie, czerpiąc z nadwyżki budżetowej czy wolnych środków. Niestety ogranicza to znacząco nasze możliwości inwestycyjne. Jakby tego było mało, władza centralna zdecydowała się jeszcze zmniejszyć (!) naszą i tak dalece niewystarczającą subwencję oświatową. W świetle zwiększonych wydatków na szkolnictwo, związanych choćby z podwyżkami dla nauczycieli, ta decyzja jest absurdalna, i zakrawa wręcz na kpinę.

Oczywiście nie pozostawimy naszych szkół samych sobie. Po raz kolejny, mimo obowiązku finansowania oświaty przez państwo, dołożymy brakujące pieniądze niezbędne do funkcjonowania szkół. Chcemy bowiem, aby jak najwięcej zdolnych uczniów z Pyrzyc i okolic wybierało pyrzyckie szkoły średnie, wiedząc, że tutaj można solidnie przygotować się do matury lub też nauczyć się wykonywania wymarzonego zawodu. Niestety decyzje finansowe władzy centralnej zdecydowanie tego nie ułatwiają, gdyż zamiast przeznaczać dodatkowe środki na doposażenie szkół w niezbędny sprzęt bądź potrzebne remonty budynków, musimy je wydatkować na sprawy czysto egzystencjalne. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ministerstwo edukacji znacząco zwiększy kwotę subwencji oświatowej, co pozwoli nam realizować bardziej ambitne projekty w szkołach, a co za tym idzie podniesie w nich poziom kształcenia.

Jan Prokop

Kontynuuj czytanie

Popularne