Connect with us

Artykuł sponsorowany

Kozielice ze środkami na kanalizację w Załężu

Opublikowano

dnia

Ponad 55 mln zł to środki z PROW 2014-2020, które przeznaczone zostaną na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ujęć wody, instalacji do osadów ściekowych. Swoje inwestycje w tym zakresie będą miały również miejscowości z powiatu pyrzyckiego.

– Czas epidemii jest trudny dla nas wszystkich, jednak zdając sobie sprawę, jak ważne dla lokalnych społeczności są te działania – nie odkładamy ich na później. Inwestycje wpłyną na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki nim zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się jakość wody pitnej – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Z powiatu pyrzyckiego dofinansowanie otrzyma gmina Kozielice. Za dofinansowanie w kwocie prawie 2 milionów złotych zostanie zrealizowana budowa kanalizacji sanitarnej w Załężu wraz z przyłączeniem jej do sieci w Tetyniu.

Inwestycje w infrastrukturę komunalną są w opinii ankietowanych przez lokalne organizacje społeczne jednymi z tych najbardziej potrzebnych. Ponad 40 procent z nich wskazało, że w zakresie gospodarki komunalnej, w tym wodociągowej i kanalizacyjnej zmiany są pilnie potrzebne, z kolei jedna czwarta uczestników uważa, że wymagane są jakiekolwiek zmiany w tym zakresie.

Minimalna wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, maksymalna wynosi prawie 2 mln zł. Łączna pula środków dla tego zadania w drugim naborze to ponad 55 mln zł. W wyniku przeprowadzonego w 2016 r. pierwszego naboru wniosków na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje przyznano 36 inwestycjom na łączną kwotę ok. 43 mln zł. Razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne w województwie zachodniopomorskim z udziałem PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 100 mln zł.

Kontynuuj czytanie
Reklama

Artykuł sponsorowany

Drogi problemem całego regionu

Opublikowano

dnia

Autor

Niestety, muszę powtórzyć moje słowa sprzed ponad roku, że znów wschód Polski jest faworyzowany, a my wciąż należymy do najbardziej wykluczonych transportowo nie tylko w Polsce ale i w Europie. – mówi marszałek Olgierd Geblewicz odnosząc się do nowego rozdania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W dokonanym przez Ministra Infrastruktury podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 dla zachodniopomorskiego przyznano limit 105 mln zł na zadania jednoroczne (łącznie 147 mln zł, w tym 105 mln zł na zadania jednoroczne i 42 mln zł na zadania wieloletnie). Stawia to Pomorze Zachodnie na końcu stawki wśród regionów w Polsce. Mniej środków przyznano tylko dla województw Lubuskiego (116 mln zł) i Opolskiego – 80 mln zł. Więcej otrzymały mniejsze terytorialnie Lubelskie (371 mln) i Świętokrzyskie  (202 mln zł).

Niższe fundusze oznaczają mniej wyremontowanych kilometrów dróg w zachodniopomorskich gminach. W Pyrzycach przy wsparciu środków rządowych udało się zrealizować pierwszy etap remontu ulicy Staromiejskiej oraz trwa remont drogi osiedlowej przy ulicy Mickiewicza. Na remont czekają zapomniane przez lata osiedla, takie jak te przy ulicy Kwiatowej czy Ogrodowej. Niestety – nawiązująca do czasów poprzedniego ustroju polityka remontów dróg preferująca wielkie inwestycje, kompletnie ignoruje mniejsze osiedla. Wyższe środki w ramach FDS pozwoliłyby nieco ten trend odwrócić.

(wzp)

Kontynuuj czytanie

Artykuł sponsorowany

Rowery w regionie coraz popularniejsze

Opublikowano

dnia

Autor

Samorząd województwa zwraca uwagę, że mimo epidemii wzrasta zainteresowanie turystyką rowerową. Region konsekwentnie inwestuje w promocję istniejących i budowę nowych tras rowerowych.

– Turystyka rowerowa to tuż po wypoczynku nad wodą najpopularniejsza forma aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczynając budowę sieci tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim mieliśmy świadomość, że z oddaniem każdego nowego odcinka, z każdymi nowymi kilometrami, będzie rosło zainteresowanie naszymi szlakami. Widzimy, że zainteresowanie turystyką na rowerze wzrasta po wybuchu pandemii. Rower kojarzy się z wolnością i przygodą, do takiego wypoczynku zachęcamy w ramach naszej kampanii #BezpiecznieJakwDomu –mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Największe wzrosty ruchu rowerowego odnotowano na trasie Blue Velo w Chwarstnicy. W maju br. przejechało tam ponad dwa razy więcej rowerzystów niż w roku ubiegłym. Zainteresowanie prowadzącym z Gryfina szlakiem na poziomie ponad 5 tysięcy przejazdów miesięcznie utrzymywało się również w czerwcu.

Zgodnie z koncepcją głównej sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego przez Ziemię Pyrzycką ma przebiegać trasa Doliny Płoni, która w założeniu ma połączyć Szczecin z Barlinkiem. Jej częścią miałaby być istniejąca już droga z Pyrzyc do Brzeska. Choć dalsza budowa połączenia pozostaje na razie w planach, to dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów i społeczności będzie można odpowiednio przygotować się do utworzenia nowych tras. Warto przypomnieć, że w okolicy Pyrzyc kilka miesięcy temu otwarto rowerowe połączenie ze Starego Czarnowa przez Kołbacz do Szczecina.

Kontynuuj czytanie

Partnerzy

Reklama

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 60

#Pyrzyce na Instagramie

No images found!
Try some other hashtag or username
Reklama

Popularne