Connect with us

Pyrzyce

Gmina nie przejmie torów. Rząd chce odtworzyć linię, ale nie wiadomo kiedy

Opublikowano

dnia

O plany związane z przyszłością pyrzyckiej linii kolejowej, która oficjalnie nadal jest w użytkowaniu pyta ministra infrastruktury poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa w swojej interpelacji. Ma to związek z przymiarkami do budowy po trasie nieużywanej od wielu lat linii obwodnicy miasta.

-Inwestycja nie może być jednak zrealizowana ze względu na fakt, iż infrastruktura kolejowa w Pyrzycach na mocy decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku została uznana za teren zamknięty. Zapis § 1 wskazanej decyzji stanowi, iż tereny nią objęte uznaje się za zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. – czytamy w interpelacji. – Władze gminy zwracały się do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o wyłączenie terenów linii kolejowych w Pyrzycach z terenów zamkniętych, jednakże pisma te nie zostały rozpatrzone pozytywnie, choć w żadnej z odpowiedzi przedstawiciele władz centralnych nie wskazali, czy i jakie działania mają zamiar podjąć w celu rewitalizacji linii kolejowych, śladem których przebiegać miałaby obwodnica Pyrzyc. – dodaje poseł

Podsumowując kieruje do ministra trzy pytania: Czy planowane są prace mające na celu rewitalizację linii kolejowej, śladem której poprowadzona miałaby zostać obwodnica miasta Pyrzyce, oraz jaki byłby koszt takich prac?, . Jakie są warunki wyłączenia pyrzyckiej linii kolejowej z terenów zamkniętych?, Czy wobec braku planów rewitalizacji linii kolejowej, śladem której poprowadzona miałaby zostać obwodnica miasta Pyrzyce, Ministerstwo Infrastruktury gotowe byłoby rozważyć projekt budowy obwodnicy?

W odpowiedzi na interpelację posła Rafał Weber – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury stwierdził, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości rewitalizacji linii kolejowej do Stargardu i do Głazowa, chociaż ta znajduje się w planach do 2023 roku. – uwagi na brak dostępnej alokacji środków, w obecnej perspektywie finansowej nie ma możliwości przeprowadzenia rewitalizacji. – czytamy w odpowiedzi.

Dowiadujemy się również, że trwają prace nad perspektywą finansową 2021-2027, które mają objąć projekty realizowane do roku 2030. Wśród proponowanych projektów jest odtworzenie linii kolejowej ze Stargardu do Myśliborza. – Obecnie nie można określić potencjalnego przebiegu tej linii kolejowej. Ponadto, nie jest jeszcze znana kwota dostępnej alokacji środków UE na projekty kolejowe oraz nie są znane zasady przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej. – zaznacza sekretarz stanu

Odpowiedź zawiera również odniesienie do rządowego programu kolejowego, który zakłada „uzupełnianie” tras łączących miasta wojewódzkie z miastami powyżej 10 tysięcy mieszkańców. R. Weber zaznacza, że odstąpiono od dalszej likwidacji linii kolejowych. – Zmiana kategorii odcinka, jak również decyzje o jego modernizacji lub odtworzeniu będą podejmowane z uwzględnieniem prognozowanego popytu i obejmować będą ewentualne podwyższenie parametrów. Ewentualny popyt decydujący o zmianie kategorii będzie prognozowany przy założeniu zapewnienia parametrów linii kolejowych odpowiadających określonym przez przewoźników kolejowych potrzebom transportowym. – pisze.

Po wywodzie na temat infrastruktury kolejowej sekretarz stanu informuje: Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz możliwość realizacji zadań wprowadzających usprawnienie komunikacji pasażerskiej, na chwilę obecną nie identyfikuje się inicjatywy związanej z przeniesieniem na rzecz miasta praw do gruntu usytuowanego w pasie utrzymywanych odcinków linii kolejowych. Należy zauważyć, że przeniesienie praw do gruntów i zmiana sposobu ich użytkowania w praktyce powoduje, że korytarz drogi kolejowej ulega naruszeniu i ewentualna modernizacja, czy przywrócenie linii kolejowej staje się znacznie utrudnione, droższe lub wręcz niemożliwe.

(ps)

Pyrzyce

Rada Młodzieżowa ma mieć realny wpływ na otoczenie

Opublikowano

dnia

Autor

Reforma systemu oświaty wymusiła na Radzie Miejskiej w Pyrzycach wprowadzenie zmian w statucie rady młodzieżowej. Stało się to również okazją do przygotowania nowej formuły jej funkcjonowania. – Jesteśmy pokoleniem upartym, ale bardzo chętnym do działania. – mówi najmłodszy radny obecnej kadencji Remigiusz Pajor-Kubicki. – Zmiany pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie rady. – stwierdza.

– Podobnie jak wielu moich rówieśników, mam wrażenie, że w ciągu kilkunastu minionych lat nasz samorząd zaniedbał młode pokolenie. Liczę, że nowa formuła funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej będzie przyczynkiem do rozpoczęcia tak potrzebnych zmian w podejściu pyrzyckiego samorządu do młodzieży. – mówi przewodniczący Komisji Statutowej Remigiusz Pajor-Kubicki. – Mam nadzieję, że pierwsze wybory w nowej formule uda się przeprowadzić we wrześniu. Warto będzie nawiązać kontakty z radami funkcjonującymi w innych miastach, a także podjąć współpracę Zachodniopomorską Radą Młodzieży. Rada młodzieżowa powinna nie tylko służyć opinią burmistrzowi i Radzie Miejskiej w sprawach młodego pokolenia, ale przede wszystkim aktywnie kreować społeczne życie młodych ludzi w naszej gminie. – dodaje.

BRAK MIEJSC SPOTKAŃ

Zdanie to zdają się potwierdzać wyniki przeprowadzonej przez „Inicjatywę Ziemia Pyrzycka” ankiety. Ponad 55 procent badanych stwierdziło, że młodzież jest tą grupą społeczną, która wymaga większej troski ze strony samorządu, niż obecnie. Jeszcze bardziej konkretne są odpowiedzi na pytanie „czego brakuje młodzieży?” (można było zaznaczyć do 3 odpowiedzi). Tutaj zdecydowana większość, bo aż 87,8% uczestników ankiety stwierdziło, że najbardziej potrzebne są miejsca spotkań. Zdaniem niespełna 38% ankietowanych brakuje organizacji młodzieżowych. Nieco ponad 34% wskazało na miejsca uprawiania sportu, po 30% na szerszą ofertę zajęć dodatkowych i wsparcie młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zdaniem 26% uczestników ankiety brakuje zadowalających warunków w szkołach, a niespełna 20% wskazało na potrzebę większego wsparcia psychologicznego.

– Gmina nie rozwiąże wszystkich problemów młodych ludzi. Często słyszę, że np. brakuje kameralnych lokali gastronomicznych, jednak ich prowadzenie nie jest kompetencją samorządu. – stwierdza R. Pajor-Kubicki. – Możemy jednak zatroszczyć się o takie miejsca, jak parki, czy zainwestować w więcej ławek. Gdy rada będzie funkcjonowała pojawi się możliwość organizacji przez nią spotkań z różnymi organizacjami młodzieżowymi, nie od dziś wiadomo, że najlepiej gdy takie inicjatywy wychodzą oddolnie, a nie są narzucane z góry. – dodaje radny.

OKRĘGI I MANDATY JAK W „DOROSŁEJ” RADZIE

Po 4 mandaty będą przysługiwały Zespołowi Szkół nr 1 i Zespołowi Szkół nr 2. działające na terenie gminy Pyrzyce szkoły podstawowe, jak również ośrodek szkolno-wychowawczy będą mogły posiadać w radzie  o dwóch reprezentantów. Jej członkami będą mogli być uczniowie w wieku 13 – 19 lat. Statut przewiduje 2-letnią kadencję dzięki czemu odejdzie problem wyborów uzupełniających po ukończeniu szkoły lub skończeniu 20 lat przez radnego.

Aby przy braku chętnych nie tworzyć problemów związanych z wybieraniem członków “na siłę”, szkoła nie będzie miała obowiązku obsadzania wszystkich przysługujących jej mandatów, zaś liczba radnych będzie ustalana każdorazowo Po przeprowadzonych wyborach. rada Młodzieżowa będzie miała również swojego opiekuna z ramienia rady miejskiej, którego wyznaczenie znajdzie się w kompetencji przewodniczącego Rady.

(ps), fot. arch.

Kontynuuj czytanie

Pyrzyce

Rząd podzielił środki. Wiemy ile dostaniemy z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Opublikowano

dnia

Autor

W „Monitorze Polskim” opublikowano wysokości kwot, jakie zostaną przyznane w ramach rządowego wsparcia dla samorządów „Fundusz Inwestycji Samorządowych”.

Spośród gmin najwięcej środków przyznane zostanie gminie Pyrzyce – 1 262 758,00 złotych. Jest to jedna z mniejszych kwot przyznanych dla miast powiatowych na Pomorzu Zachodnim. Większe środki otrzyma m.in. Myślibórz (2 811 481,00 zł), Łobez (1 986 011,00 zł), miasto Szczecinek (3 452 278,00 zł) czy Gryfino (5 468 058,00 zł).

Lipiany otrzymają z kolei 629 178,00 złotych, zaś pozostałe gminy po 500 000,00 złotych. Jedną z najniższych kwot w województwie otrzyma samorząd powiatu pyrzyckiego. Będzie to jedynie 578 755,00 złotych. Mniej pieniędzy rząd przewidział tylko dla powiatu białogardzkiego (500 000,00 zł), zaś pozostałe powiaty mogą liczyć na ponad milion złotych. Przykładowo dla powiatu łobeskiego przewidziano 1 436 928,00 złotych, a dla polickiego aż 5 477 925,00 złotych.

Inaczej środki rozdzielono dla podobnych pod względem liczby mieszkańców samorządów innych regionów. Powiat parczewski w województwie lubelskim otrzyma ponad 3 000 000 złotych, a prawie połowę mniejszy od pyrzyckiego powiat bieszczadzki ponad 1 500 000 złotych.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku gmin porównywalnych z gminą Pyrzyce. Głogów Małopolski na Podkarpaciu dostanie prawie 4 500 000 złotych, a słynna gmina Włoszczowa ponad 2 000 000 złotych.

(ps)

Kontynuuj czytanie

Partnerzy

Reklama

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 60

#Pyrzyce na Instagramie

Reklama

Popularne

Copyright © 2018 Pyrzyce24.eu. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.