Express Lokalny
GospodarkaPyrzyce

Podwyżka cen śmieci niższa, niż zakładał projekt

Głosami koalicji większościowej Rada Miejska w Pyrzycach przyjęła nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych. Nie zmienił się jednak sposób naliczania opłaty.

Pierwotny, wyprowadzony przez radę z grudniowych obrad, projekt zakładał podniesienie opłaty za śmieci segregowane do 26,50 złotych oraz 53 złotych za niesegregowane. W imieniu klubów „Bezpartyjne Pyrzyce” oraz „Prawo i Sprawiedliwość” radny Mirosław Stasiak zgłosił wniosek o określenie tej kwoty na poziomie 22,60 złotych za odpady segregowane i 45,20 złotych za niesegregowane.

W toku dyskusji wiceprzewodniczący Mariusz Szymkowicz powiedział, że zastanawia się nad złożeniem wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sposobu naliczania opłaty: od osoby, od ilości zużytej wody lub systemem mieszanym. Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Remigiusz Pajor-Kubicki pozytywnie oceniając propozycję M. Szymkowicza zasugerował wzięcie pod uwagę również możliwości naliczania stawki od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Wątpliwości co do przeprowadzenia konsultacji miała burmistrz Marzena Podzińska, jednak zarówno koalicjanci, jak i burmistrz zgodnie twierdzili, że żadna z dopuszczonych przez ustawodawcę metod nie jest metodą idealną i niesie ze sobą negatywne konsekwencje.

Ponadto koalicja złożyła wniosek o przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Uchwała ma wejść w życie od 1 maja.

(ps)

Related posts

Dzieło o Pyrzycach w rosyjskiej bibliotece

Admin

Świetlice wiejsko-miejskie?

Admin

Nowy dyrektor PDKu wybrany

Admin
Wczytywanie....