Connect with us

Opinie

„Potrzeba informacji, a nie tylko laurki. Sprawozdania mnie nie przekonały”

Published

on

Majowa sesja Rady Miejskiej była również sesją na której podejmowaliśmy tematy sprawozdań z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, a na Komisji Budżetu również z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej. Niestety – forma sprawozdań kompletnie mnie nie przekonuje, ale naturalną wręcz konsekwencją dyskusji byłby zmiany w budżecie.

Najpierw na tapetę wypada wziąć sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obowiązek przedstawienia takowego radzie wynika już z ustawy. W ubiegłym roku z 281 500 złotych przeznaczonych na realizację zadań w ramach konkursów ofert 239 500 złotych otrzymały organizacje prowadzące działalność typowo sportową. Natomiast z 64 024,36 złotych przyznawanych w trybie pozakonkursowym na działania organizacji sportowych przeznaczone zostało 30 700 złotych.

Nie poddaję w wątpliwość zasadności działań sportowych, ale trochę dziwi rozstrzał między środkami przeznaczanymi na sport, a pozostałymi dziedzinami. Na przykład przy „LMKS Żak Espadon Pyrzyce”, który z budżetu otrzymał łącznie 31 000 złotych na działania związane z siatkówką (Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dwa obozy sportowe i udział w mistrzostwach), albo „Pyrzyckim Klubie Olimpijczyka”, który na działanie zatytułowane „Krzewienie ruchu olimpijskiego, prezentacja osiągnięć olimpijczyków polskich, szczególnie zachodniopomorskich wśród dzieci i młodzieży Gminy Pyrzyce” dostał 2 500 złotych, mamy stowarzyszenie „Fabryka Dobrego Czasu”, które na warsztaty „Wiem. Czuję. Pomagam.” zostało zaopatrzone w kwotę 1 000 złotych, „Polski Komitet Pomocy Społecznej”, który na organizację zadań „Aktywny Senior”, „Dzień dziecka”, „Warsztaty plastyczne pt. seniorzy wzorem dla młodszego pokolenia” oraz „Święto Jesieni” dostał łącznie 2 000 złotych (po 500 złotych na każde wydarzenie) czy też „Polski Związek Niewidomych”, który na organizację Dnia Białej Laski i 45-lecia związku otrzymał 500 złotych. Po prostu w moim odczuciu trochę szkoda, że na pozasportowe działania przeznaczone zostało nieco ponad 75 000 złotych z ponad 300 000 złotych. Pełne sprawozdanie można pobrać na końcu tekstu.

Zarówno na komisji jak i na sesji zwróciłem uwagę na literówkę „uroczości” zamiast „uroczystości” w ostatniej części sprawozdania. Staram się nie czepiać szczegółów, ale powtarza się ona już trzeci rok (wcześniejszych sprawozdań nie widziałem). Więc przy kopiowaniu tego akapitu do przyszłorocznego sprawozdania warto by było zwrócić na to uwagę. Co do realizacji samego programu, po porównaniu go ze sprawozdaniem, też miałem kilka zastrzeżeń, dotyczących m.in. informacji przekazywanych w internecie, ale uzyskałem satysfakcjonującą i pełną odpowiedź od wiceburmistrza Roberta Betyny.

DOM KULTURY, OŚRODEK SPORTU I BIBLIOTEKA

Osobną kwestią są sprawozdania z działalności PDK, OSiR i PBP. Razem z radnymi Damianem Błażejewskim i Mariuszem Szymkowiczem zwracaliśmy uwagę na brak w nich informacji na temat tego, czego nie udało się w minionym roku zrobić oraz przede wszystkim jakie potrzeby ma dana jednostka. Oczywiście – można dopytywać się i drążyć, ale po to jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe, żebyśmy jako mieszkańcy (bo przecież radny mieszkańców reprezentuje) otrzymali pełny obraz działalności, a nie wyłącznie laurkę o tym jakie wydarzenia miały miejsce.

Dzięki pytaniom, które zadawaliśmy na komisji o to, jakie problemy ma dom kultury czy ośrodek sportowy, zdecydowaliśmy się przekazać na te dwie jednostki po 30 000 złotych, aby zacząć te problemy rozwiązywać. Są to krople w morzu potrzeb, ale mam przekonanie, graniczące z pewnością, że nie zostaną one „przejedzone”. A jeżeli np. większość zaleceń Komisji Rewizyjnej z 2014 roku do tej pory nie została zrealizowana, to nie widzę innej możliwości, jak przekazać PDKowi narzędzia (w tym przypadku finansowe), aby wymogi dla osób niepełnosprawnych czy wymogi bezpieczeństwa p-poż mogły zacząć być spełniane.

Złożyłem też wniosek o przygotowanie szczegółowego sprawozdania z działalności „Gazety Ziemi Pyrzyckiej” oraz „Działu Tradycji” prowadzonych przez Pyrzycką Bibliotekę Publiczną. Nie ukrywam, że nieco zaskoczyły mnie bardzo niski nakład i niska liczba sprzedanych egzemplarzy samorządowego czasopisma. Natomiast tzw. muzeum znajduje się w pięknym, zabytkowym budynku kaplicy św. Ducha. Jest to miejsce o niesamowitym klimacie, będące spokojną oazą w centrum miasta. Dlatego zależy mi na tym, by poznać jakie są nie tylko potrzeby związane z tym miejscem, ale także koszty jego utrzymania.

Nasza reakcja na sprawozdania spotkała się z zaskoczeniem wiceburmistrza, który kilkukrotnie podkreślał, że w sprawie jednostek nie ma nic do ukrycia i zaproponował, byśmy wyszczególnili, jakich informacji oczekujemy w takich sprawozdaniach. Uważam, że będzie to dobre rozwiązanie i na pewno takie wyszczególnienie się pojawi.

Remigiusz Pajor-Kubicki

Radny z okręgu nr 8, klub „Bezpartyjne Pyrzyce”

Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji

Continue Reading
Advertisement

Opinie

Pajor: Dla Pyrzyc są ważniejsze tematy, niż „afera banerowa”

Published

on

By

Afera banerowa zajmuje w ostatnich dniach dyskusję polityczną, ale fani dwóch największych partii, zdaje się zapominają, że z perspektywy Pyrzyc i okolicznych miejscowości znacznie ważniejsze jest, aby reprezentujący nas posłowie zajęli się tematami, które na co dzień są ważne dla mieszkańców. Chciałbym, aby z takim zacięciem, jak dyskutuje się o banerach wyborczych, dyskutowano o rozjeżdżających starą „trójkę” TIRach, całkowitym przejęciu finansowania szpitala przez państwo czy funduszach na renowację murów.

Podobno nic nie nakręca tak dobrze kampanii wyborczej, jak dobra afera. I oto mamy pyrzycką „aferę banerową”. Nie tylko internet, ale całe miasto huczą od komentarzy, kłótni i oświadczeń. Ale cóż… skończą się wybory, więc i afera pójdzie w odstawkę, a o podjęciu pyrzyckich tematów w Warszawie będziemy mogli zapomnieć na kolejne cztery lata. Chociaż więc wielbiciele i sympatycy dwóch największych partii zajmują się kłótniami, to ja przedstawiłem dzisiaj „5 priorytetów dla Ziemi Pyrzyckiej”, czyli pięć spraw, o których rozwiązanie każdy poseł reprezentujący Ziemię Pyrzycką w Sejmie powinien zabiegać bez względu na to, z jakiej listy startował i do jakiej partii należy. I zapraszam do współpracy, aby zabiegać o ich realizację ponad podziałami.

Oto one, czyli „5 priorytetów dla Ziemi Pyrzyckiej”:

1. Wyprowadzenie tranzytu z Pyrzyc i gminy (dawna „trójka”)
2. Tytuł „Pomnika Historii” dla murów obronnych i większe środki na renowację zabytków
3. Całkowite przejęcie finansowania szpitala przez budżet państwa
4. Środki na rynki do sprzedaży bezpośredniej zdrowych, lokalnych produktów
5. Więcej możliwości zadbania o tereny zielone i pomoc przy tworzeniu nowych szlaków rowerowych

To są sprawy typowo lokalne. Nie możemy jednak zapominać o kwestiach ogólnokrajowych, które mają bardzo duży wpływ na nasze życie. O opłacie śmieciowej, problemach samorządów w związku z ogólnokrajowymi regulacjami i wadliwymi ustawami można by napisać niemalże powieść. W praktyce jednak najbardziej cierpią na tym mieszkańcy, których te podwyżki dotykają.

Podwyżki dla nauczycieli, które niewątpliwie im się należą, nie będą finansowane całkowicie z subwencji oświatowej, a tylko częściowo. Drugą część będziemy musieli dołożyć z naszych gminnych budżetów, które nie są przecież studniami bez dna, a żeby je zrealizować, będziemy musieli zapewne zrezygnować z czegoś innego.

Kwestie związane z prowadzeniem biznesu, z działalnością małych przedsiębiorstw czy ciągle rosnącym ZUSem i kosztami pracy – to dotyka również naszych, pyrzyckich przedsiębiorców, ale tego problemu nie rozwiąże ani Rada Miejska, ani Rada Powiatu. Pamiętajmy, że bez przedsiębiorców nie ma rynku pracy. Jeżeli ze względu na wysokie koszty działalności firmy zaczną się zamykać, albo przechodzić do „szarej strefy” to co będzie z legalnym zatrudnieniem?

To jest tylko kilka kwestii. Konkluzja jest taka, że zamiast podnosić tematy i problemy dotyczące nas wszystkich, otrzymujemy dyskusję na temat wyborczych banerów. A zwykły człowiek znów idzie w odstawkę…

Co zaś do samego pseudoproblemu banerów na płocie okalającym, jak to kiedyś usłyszałem, kurnik – może po prostu trzeba podjąć tzw. „uchwałę krajobrazową”? Żadne ugrupowanie nie będzie „wisiało” na płocie, więc i nie będzie afery.

Remigiusz Pajor-Kubicki

Continue Reading

Opinie

Pajor: Dla murów „Pomnik Historii” i wsparcie państwa

Published

on

By

Często słyszę, że pyrzyckie mury obronne to jeden z ważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Czy kiedykolwiek to odczuliście? No właśnie, ja też nie. Niby je mamy, niby nas za to chwalą, niby gdzieś tam w którymś kościele dzwoni, że Pyrzyce to ciekawe miejsce na mapie regionu. Trudno jednak określić, w którym. Propozycja jest więc prosta i konkretna: postarajmy się, aby mury stały się jedną z naszych marek: Pomnik Historii, ścieżka wokół, baszty do zwiedzania…

„Zespół średniowiecznych murów obronnych w Pyrzycach stanowi jedno z ciekawszych i stosunkowo dobrze zachowanych fortyfikacji miejskich na terenie Pomorza Zachodniego, o wybitnych wartościach naukowych i historycznych.” Takie zdanie rozpoczyna opis pyrzyckich murów na oficjalnej stronie prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa podległy Ministerstwu Kultury. Nie ma sensu opisywać, jak to wygląda w praktyce, bo przecież doskonale Państwo sami wiecie. Jaki jest więc „pomysł na mury”?

Pierwsza sprawa to środki ministerstwa na proces szumnie zwany „ochroną dziedzictwa narodowego”. Krótko mówiąc, chodzi o dotacje z budżetu państwa na renowację poszczególnych zabytków. Jak i czy na tym korzystały pyrzyckie mury?

Pierwszy pozytywnie rozpatrzony wniosek był na dotacje w roku 2013. Wówczas na niewielki fragment muru w okolicach Baszty Mniszej miasto otrzymało 100 tysięcy złotych. Na liście udzielonych dotacji mury pojawiały się później przez kolejne dwa lata z rzędu: na rok 2014 udało się zdobyć na renowację 400 tysięcy złotych, a rok później 200 tysięcy na drugi etap prac. Kran z ministerialnymi dotacjami zostaje przykręcony w roku 2016. Od tego roku wnioski są konsekwentnie odrzucane, za wyjątkiem jednego – z roku ubiegłego, gdy ministerstwo zdecydowało się przeznaczyć na prace zabezpieczające Basztę Sowią… 150 tysięcy złotych, jednak po czterech przetargach, w których nikt nie złożył oferty miasto zmuszone było zwrócić środki. Również tegoroczny wniosek, także na zabezpieczenie baszty nie „przeszedł”. Widocznie pyrzyckie mury obronne nie mają tak wybitnych wartości naukowych i historycznych, jak pisze na swoich stronach ministerstwo.

Gdy mury nie otrzymały dotacji w 2016 roku, interpelację do ministra kultury złożył poseł Norbert Obrycki. Było się „o co bić”, bo wnioskowana przez miasto kwota wynosiła 800 tysięcy złotych. Odpowiedź jest o tyle ciekawa, że ujęto w niej kryteria punktacji wniosków. I tak oprócz konkretnych spraw formalnych, typu „profesjonalizm przygotowania wniosku” czy „kontynuacja prac prowadzonych w ostatnich 2 latach” mamy również tak płynne kryteria, jak „wartość historyczna, artystyczna, naukowa obiektów” oraz „ znaczenie zabytków dla podtrzymywania tradycji narodowej i państwowej”.

Nie dziwi więc to, że na przykład w tym roku na renowację zbudowanego około 1920 roku wiatraka typu „Holender” w Krasocinie (powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie) tamtejsza gmina otrzymała uwaga, pół miliona złotych. Widocznie większe przełożenie na Warszawę miał ów wiatrak.

Co możemy zrobić w tej kwestii? Pierwsza sprawa to starać się o tytuł „Pomnika Historii” dla naszych obwarowań. Uznanie zabytku za takowy, jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, również wpływa na ocenę wniosku. Tytuł ten, nadawany przez prezydenta, mogą otrzymać m.in. zabytki o dużych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, mające znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego i utrwalone w świadomości społecznej. Dodatkowo powinny zachować pierwotną kompozycję przestrzenną (lub mieć ją nieznacznie przekształconą), są dobrze zachowane czy też są dziełami budownictwa obronnego prezentującymi wybitne walory kompozycyjne, przestrzenne i krajobrazowe. Tyle, jeśli chodzi o teorię. W praktyce tytuł ten posiadają trzy obiekty z naszego województwa: „zespoł katedralny konkatedry św. Jana Chrzciciela” w Kamieniu Pomorskim, „założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej” w Kołbaczu oraz „zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta” w Stargardzie. Czy obwarowania miejskie Pyrzyc powinny być „Pomnikiem Historii”? To chyba pytanie retoryczne.

Szkoda, że tak często nie dostrzegamy potencjału naszych murów. Może to też dlatego, że wiara Pyrzyczan w zmianę na lepsze z każdym rokiem niestety spada. Co moglibyśmy zaproponować potencjalnym turystom oprócz obejścia murów po wałach? Przede wszystkim tzw. uliczkę przymurną, czyli od ich strony wewnętrznej, o której niegdyś wielokrotnie mówiono. Dlatego, aby to rozpocząć, wraz z grupą młodych mieszkańców przygotowaliśmy projekt do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego na „Nowy Sezam” – atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. Zakłada on wymianę asfaltu na polbruk, postawienie ławek, koszy na śmieci, nowych stylizowanych latarni oraz tablicy informacyjnej o murach i tablicy ogłoszeń. Może to niewielki krok, ale pierwszy do uatrakcyjnienia murów od wewnętrznej strony.

Brama Bańska

Idąc dalej – mury od strony ul. Dąbrowskiego tylko czekają, aby zrekonstruować przy nich hurdycję, czyli swojego rodzaju drewniany ganek. Coś takiego możemy zobaczyć, a jakże, w Stargardzie od strony Bastei w kierunku Bramy Pyrzyckiej. Jeśli jednak chodzi konkretnie o nasze baszty i bramy, to zdecydowanie rozpocząłbym od renowacji Bramy Bańskiej. Widzę ją, jako przede wszystkim otwartą dla zwiedzających, przygotowaną w środku ekspozycją, np. zawierającą materiały o średniowiecznych Pyrzycach, z niewielkim tarasem widokowym na samej górze, a na święta narodowe z powiewającymi biało-czerwonymi barwami. Dlaczego ta brama? Obok Baszty Sowiej jest najbardziej wyeksponowana wobec przejeżdżających przez miasto. Nawet jak zjedziesz z S3 i jedziesz przez Pyrzyce, to na Rondzie Sybiraków i tak ją zobaczysz, a możliwość wejścia do niej jest znacznie bezpieczniejsza, niż do Baszty Sowiej (gdzie wejście jest od strony ulicy).

Mury w Stargardzie wraz z drewnianym gankiem
Mury w Pyrzycach od strony ul. Dąbrowskiego

Oczywiście koszty takich przedsięwzięć idą w miliony złotych i na dzień dzisiejszy miasto same nie byłoby w stanie udźwignąć takich sum. Jednak, jeżeli odpowiednio byśmy pokazali zarówno w regionie, jak i w Warszawie, że nasza, jak kiedyś przeczytałem, „niepokonana twierdza” jest warta uwagi, a przede wszystkim zewnętrznych pieniędzy, to śmiało będziemy mogli zrobić kroki w tym kierunku, a z czasem również pozostałe fragmenty naszych murów będą wyglądały jak te między basztami Sowią, a Lodową. Wymaga to jednak wsparcia, poparcia i ogromnych starań już na poziomie wyższym niż gminny. Ja natomiast nie będę szczędził sił, aby o naszej twierdzy zrobiło się głośno i również Państwa będę prosił o wsparcie.

Remigiusz Pajor-Kubicki

Continue Reading

Popularne

Copyright © 2018 Pyrzyce24.eu. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.