Connect with us

Opinie

PiS: 60% na wioskach, 45% w Pyrzycach

Opublikowano

dnia

Piękna wręcz, jak na wybory do Parlamentu Europejskiego frekwencja, w skali naszego powiatu wyższa o prawie 240% w porównaniu z rokiem 2014, jest czymś z czego możemy być dumni i mieć nadzieję, że w tym roku pobity zostanie rekord frekwencji również w wyborach jesiennych. Warto jednak chociażby z czystej ciekawości przeanalizować wyniki głosowania.

Te wybory utwierdziły mnie w przekonaniu, że im dalsza siedziba wybieranego organu, tym bardziej głosujemy nie na danego człowieka, a na partię. Na listach natomiast wybieramy, albo tych, których znamy głównie z mediów, albo „jedynki”. Wynik Prawa i Sprawiedliwości w mieście i gminie Pyrzyce jest nieco wyższy, niż w skali ogólnokrajowej. Patria rządząca otrzymała poparcie ponad 49% wyborców. Na drugiej pozycji uplasowała się Koalicja Europejska, na którą w gminie zagłosowało 38,12% głosujących, natomiast daleko w tyle zostały inne komitety: Wiosna Roberta Biedronia z wynikiem 5,34%, Konfederacja – 3,7%, ruch Kukiz’15 – 2,39% i Lewica Razem – 0,87%.

JAK GŁOSOWANO POZA PYRZYCAMI?

Nieco zmienia się perspektywa, patrząc osobno na wyniki w samych Pyrzycach i w komisjach wiejskich. W oczy rzuca się przede wszystkim 58-procentowy, czyli prawie 10% wyższy niż w skali ogólnej, fenomenalny wręcz wynik PiS. Na wsiach na kandydatów z list Koalicji Europejskiej zagłosowało niespełna 25% wyborców. Mniejszy jest również dystans między Wiosną, a Konfederacją. Partia Roberta Biedronia 6,09% wyborców, natomiast Konfederacja 5,35% głosów. Również ruch Pawła Kukiza miał tu wyższe, bo sięgające 3,64% poparcie. Na Lewicę Razem zagłosowało 1,41% uprawnionych.

Jeśli spojrzymy na poszczególne komisje, to Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najwyższe wyniki we wszystkich pięciu komisjach wiejskich. Jedyne różnice wystąpiły w Brzesku, gdzie Konfederacja zdobyła więcej głosów od Wiosny oraz w Okunicy, gdzie Kukiz’15 przegonił Konfederację.

W PYRZYCACH WYNIKI WYRÓWNANE

Zobaczmy na wyniki w samych Pyrzycach. Tutaj dystans między dwoma głównymi graczami nie jest już tak wielki. Wprawdzie Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 45,4% głosów mieszkańców miasta, ale Koalicja Europejska zdobyła ich 42,18%. Sprawiło to, że z pozostałych ugrupowań powyżej 5% otrzymała jedynie lista Roberta Biedronia (5,7%). Konfederacja zdobyła 3,62% głosów, Kukiz’15 – 2,28%, a Lewica Razem – 0,82%.

Jeśli chodzi o miasto, to tutaj najwięcej głosów Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w czterech komisjach na siedem. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chętniej głosowali wyborcy z komisji w przedszkolach przy ul. Zabytkowej i przy ul. Narutowicza oraz spółdzielni mieszkaniowych przy ul. Dąbrowskiego i przy ul. Słonecznej. Koalicja Europejska pierwsze miejsce zajęła w komisjach w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Lipiańskiej, Szkołach Podstawowych przy ul. Rejtana i przy ul. Poznańskiej.

DWA BLOKI POWALCZĄ NA JESIENI

Warto zwrócić uwagę na to, że dwa największe bloki polityczne wystawiły kandydatów powszechnie znanych. W naszym okręgu Prawo i Sprawiedliwość postawiło na dwóch ministrów, zaś Koalicja Europejska na byłego ministra i wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Na listach Wiosny jedyną kandydatką, która mogłaby być nieco bardziej znana w Pyrzycach (jeszcze z czasów Ruchu Palikota) była Małgorzata Prokop-Paczkowska. Na listach Konfederacji nie było żadnych znanych nazwisk. Krzysztof Tuduj, będący jedynką był „spadochroniarzem” z Wrocławia. Podobnie zresztą, jak Julia Zimmermann z Lewicy Razem – import z Warszawy. Ruch Pawła Kukiza ze względu na rozpad struktur w regionie (m.in. przejście posła Sylwestra Chruszcza do PiS i szefa szczecińskich struktur Jakuba Kozieła do Partii KORWiN) postawił prawie wyłącznie na kandydatów z województwa lubuskiego.

Dzisiaj, patrząc na wyniki jestem przekonany jedynie o tym, że do jesiennych wyborów parlamentarnych czeka nas jeszcze ostrzejsza walka, niż teraz. Zostaje jeszcze kwestia Wiosny – czy jesienią nie pospadają jej liście oraz Konfederacji – czy znów „przywali” głową o próg wyborczy, czy raczej tworzące ją środowiska wykonają pracę, która pozwoli uzyskać reprezentację w Sejmie.

Remigiusz Pajor-Kubicki

Kontynuuj czytanie
Reklama

Opinie

Prokop: Inwestujemy mimo trudności

Opublikowano

dnia

Autor

Uchwałą Rady Powiatu Pyrzyckiego został przyjęty budżet powiatu na rok 2020. Ogólnie rzecz ujmując, planowany budżet jest zbilansowany, jego nadwyżka wynosi ponad 1,5 mln zł – w całości ma być ona przeznaczona na spłatę zobowiązań z przeszłości.

Najważniejszą planowaną inwestycją powiatową jest oczywiście kontynuacja i zakończenie I etapu przebudowy ul. Staromiejskiej, a także rozpoczęcie II etapu przebudowy tej ulicy.

Inną istotną inwestycją ma być II etap termomodernizacji pyrzyckiego liceum. W trakcie obrad komisji został także poruszony problem złego stanu nawierzchni na boisku przy ZS nr 1 w Pyrzycach. W miarę możliwości finansowych powiatu, istnieje realna szansa na wymianę nawierzchni na tym boisku już w przyszłym roku. Duży wpływ na te oraz ewentualne inne inwestycje będzie miało pozyskanie finansowania zewnętrznego.

Jednak należy też wspomnieć o problemach przy uchwalaniu projektu budżetu. Przede wszystkim, ciężko jest uchwalić jakikolwiek budżet, nie znając dokładnej wartości subwencji oświatowej oraz kontraktu szpitala z NFZ, a są to w zasadzie dwie najważniejsze zmienne po stronie dochodów powiatu. W związku z tym niezbędne będzie wprowadzanie licznych zmian w budżecie, które mogą znacząco wpłynąć na wynik finansowy, jak i możliwości inwestycyjne powiatu. Jak dla mnie jest to sytuacja kuriozalna, niestety powtarzająca się już od wielu lat

Kolejnym problemem dla naszego powiatu jest realny spadek wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jest to związane ze zmniejszeniem podstawowej stawki PIT z 18% na 17%, a także wprowadzenie PIT0 dla osób młodych (poniżej 26 lat). Oczywiście zmniejszenie opodatkowania za pracę uważam za rzecz godną pochwały, niemniej jednak rząd, decydując się na taki ruch, powinien zrekompensować samorządom zmniejszone wpływy z tego tytułu. Warto dodać, iż ta decyzja zdecydowanie zmniejszy przychody powiatu z tego tytułu, szacunkowo o 500-700 tys. zł. Za tą kwotę można by np. przeprowadzić II etap termomodernizacji liceum, wymienić nawierzchnię na tamtejszym boisku, i prawdopodobnie jeszcze trochę pieniędzy by zostało.

W związku z powyższym, myślę że warto, aby strona rządowa zapewniła rekompensatę dla samorządów z tytułu zmniejszonych wpływów lub zwiększonych wydatków. Dobrze by także było, gdyby samorządy znały dokładne wartości poszczególnych subwencji i dotacji z budżetu państwa jeszcze przed uchwaleniem budżetu. To by nam pozwoliło pracować efektywniej i skuteczniej, czego wszystkim samorządowcom Ziemi Pyrzyckiej życzę.

Jan Prokop
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Pyrzyckiego

Kontynuuj czytanie

Opinie

Pajor: Więcej na kulturę i oświatę dla stowarzyszeń

Opublikowano

dnia

Autor

Zmiana w budżecie na rok 2020 o którą wnioskowałem to niewielki, ale ważny krok do polepszenia pyrzyckiej oferty zajęć popołudniowych i wydarzeń kulturalnych oraz zwiększenia znaczenia organizacji społecznych w naszej gminie.

W projekcie budżetu na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego było przewidziane 40 tysięcy złotych. Na mój wniosek 15 tysięcy złotych z tych środków przeniesione zostało na udzielenie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych. Zostały one zwiększone w zakresach:

– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 3 250 złotych do 23 250 złotych (projekt burmistrz przewidywał 20 000 złotych),

oświaty i wychowania o 8 750 złotych do 11 750 złotych (projekt burmistrz przewidywał 3 000 złotych),

– pomocy społecznej o 3 000 złotych (projekt burmistrz nie przewidywał środków na ten cel).

Kwota dotacji na działania sportowe pozostała na poziomie 225 000 złotych.

Dzięki zwiększeniu kwoty dotacji w tych trzech obszarach zwiększone zostaną możliwości realizacji zadań kulturalnych i wspierających integrację lokalnej społeczności oraz oferty zajęć popołudniowych dla młodzieży. Pojawi się także możliwość wsparcia transportu żywności dla najuboższych mieszkańców gminy, których do objęcia pomocą kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej, a do tej pory gmina nie partycypowała w kosztach projektu.

W czasie rozmów z mieszkańcami często słyszę narzekania na niewielkie możliwości spędzania wolnego czasu czy liczbę wydarzeń kulturalnych. W tak małej społeczności jak nasza znacznie większa, niż obecnie powinna być rola stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i uważam, że gmina takie działania powinna jak najbardziej wspierać.

Wniosek, który złożyłem na sesji Rady Miejskiej nie spotkał się z przychylnością ze strony burmistrz. Usłyszałem, że proponowane przeniesienie funduszy będzie skutkowało m.in. rezygnacją z organizacji spotkania noworocznego oraz, że środki mają być przeniesione do działów w ramach których działają organizacje do których należę lub których działalność wspieram.

Co do spotkania noworocznego – jeżeli mam do wyboru między przeznaczeniem pieniądzy na wystawne spotkanie i najeść się na nim na koszt gminy, a przekazaniem tych środków na dotacje celowe dla organizacji społecznych, to zawsze wybiorę to drugie.

Jedynym stowarzyszeniem do którego obecnie należę jest „Inicjatywa Ziemia Pyrzycka”, która, co jasno podkreślam, nie będzie starała się o dofinansowanie jakiegokolwiek działania z budżetu gminy. Jeśli chodzi o inne organizacje, to ten zarzut traktuję raczej jako komplement, bo widzę zaangażowanie ich członków i uważam, że również na działania kulturalne i oświatowe powinniśmy przeznaczać więcej środków. Poza tym, co zaznaczałem na sesji – wiceburmistrz jest członkiem organizacji sportowych, ich dobro leży mu na sercu i nikt z tego zarzutu nie czyni. Ja też nie zamierzam, bo cieszę się, że kluby sportowe u nas działają, że gmina je wspiera oraz, że członek władzy wykonawczej jest zaangażowany w ich działalność. Chodzi jedynie o to, abyśmy dostrzegali również inne organizacje.

Wszystkie informacje, jakie złożyły organizacje do gminy optują na łączną kwotę ponad pół miliona złotych. Takich środków niestety nie mamy, ale mam nadzieję, że zwiększenie funduszy przeznaczonych na dotacje celowe będzie pierwszym krokiem do intensywniejszej działalności. Na jakie działania wnioskowały poszczególne organizacje?

Oświata i wychowanie:

– „Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe” na łączną kwotę 6 650 złotych. Stowarzyszenie planuje: organizację zajęć popołudniowych dla młodzieży; spotkania dotyczące problemu uzależnień, szczególnie nasilających się obecnie (m.in. napoje energetyczne, internet); warsztaty plenerowe „Poznajemy historię” również w ramach zajęć popołudniowych,

– „Fabryka Dobrego Czasu” na łączną kwotę 12 000 złotych. Stowarzyszenie planuje organizację wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz realizację projektu „Zbieraj dobre chwile”,

– Stowarzyszenie „Nasze Przedszkolaki” (przedszkole nr 3 w Pyrzycach) na kwotę 6 000 złotych. Stowarzyszenie planuje zorganizować festyn rodzinny oraz wspierajać wszechstronny rozwój dzieci na pierwszym etapie edukacji,

– „Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Brzezin” na kwotę 2 000 złotych. Stowarzyszenie planuje prowadzić działania wspierające wszechstronny rozwój dzieci na pierwszym etapie edukacji,

– „Fundacja Oświatowa Realizujmy Marzenia” nie podała kwoty zapotrzebowania, ale wyraziła chęć organizacji półkolonii w trzech terminach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

– „Stowarzyszenie Pomocy Parafii NMP Bolesnej w Pyrzycach w sprawach społecznych »Rycerz«” na kwotę 4 500 złotych na działania upowszechniające dziedzictwo kulturowe oraz integrujące społeczność w ramach cyklu spotkań „Razem na wzgórzu”,

– Fundacja „Organy Katedry Pyrzyckiej” na kwotę 10 000 złotych na organizację otwartego koncertu organowego oraz działania upowszechniające muzykę organową oraz znajomość organów,

– Koło Gospodyń Wiejskich w Letninie „Na obcasach” na kwotę 2 000 złotych na organizację warsztatów integracyjnych dla mieszkańców Letnina,

– Stowarzyszenie „Patra” na kwotę 3 000 złotych na organizację „Biesiady z cyganami”,

– „Polski Związek Niewidomych” na kwotę 500 złotych na organizację „Dnia Białej Laski”,

„Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło terenowe w Pyrzycach” na kwotę 7 000 złotych na organizację „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”,

– Stowarzyszenie „Pyrzyczanka” bez podanej kwoty zapotrzebowania na wpieranie i upowszechnianie kultury i sztuki.

Pomoc społeczna:

– Parafialny Zespół „Caritas” przy parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach na kwotę 5 000 złotych na opłacenie kosztów transportu żywności z programu „Pomoc Żywnościowa” dla najuboższych mieszkańców gminy Pyrzyce i organizację warsztatów kulinarnych i z ekonomii domowej.

Kluby i stowarzyszenia sportowe, działania na rzecz sportu:

– MLKS „Sokół Pyrzyce” na kwotę 150 000 złotych,

– LZS „Sęp Brzesko” na łączną kwotę 47 500 złotych,

– LMKS „Żak Pyrzyce” na łączną kwotę 49 000 złotych,

– LKS „Spartakus Pyrzyce” na łączną kwotę 66 000 złotych,

– „Polski Związek Wędkarski” na łączną kwotę 4 000 złotych,

– „Pyrzyckie Towarzystwo Tenisowe” na łączną kwotę 11 200 złotych,

– „Husaria Fight Team” na kwotę 5 000 złotych,

– Stowarzyszenie „Oldboje Sokoła Pyrzyce” na kwotę 2 000 złotych,

– „Liga Obrony Kraju” na kwotę 10 000 złotych,

– „Klub Katate Kamikaze” na kwotę 10 000 złotych,

– „Klub Karate Antai” na kwotę 12 500 złotych,

– „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na kwotę 12 000 złotych,

– „Europejski Klub Seniora” na kwotę 2 000 złotych,

– „Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów” na kwotę 5 000 złotych,

-„Pyrzycki Klub Olimpijczyka” na kwotę 4 000 złotych,

-„Stowarzyszenie K2” na łączną kwotę 23 000 złotych (organizacja „Pyrzyckiej Szybkiej Dychy” i „Kolarskiego Grand Prix”)

Uczniowskie kluby sportowe:

– UKS „Piast Pyrzyce” na łączną kwotę 17 200 złotych,

– UKS „Olimp Mielęcin” na kwotę 2 000 złotych,

– UKS „Copernicus Żabów” na kwotę 2 000 złotych,

– UKS „Orliki Brzesko” na kwotę 2 000 złotych,

– UKS „Opty Pyrzyce” na kwotę 3 000 złotych,

– LUKS „Płonia Okunica” na łączną kwotę 8 500 złotych.

Ponadto na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyznano 40 000 złotych dotacji dla Klubu Abstynenta „Krokus”, zaś PTTK zawnioskowało o 5 000 złotych na organizację rajdów i zlotów turystycznych.

Remigiusz Pajor-Kubicki, przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki,

fot. Martyna Wysocka (arch.)

Kontynuuj czytanie

Popularne

Copyright © 2018 Pyrzyce24.eu. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.