Connect with us

Przelewice

Liga bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Opublikowano

dnia

 W dniach 1-2 marca 2019 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie były gospodarzami XII Edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gmina stała się stolicą BRD.

            Liga Mistrzów BRD to cykl zawodów rozgrywanych w okresie ferii. Skupia najlepsze drużyny w kraju (zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach – dla szkół podstawowych młodszych  i starszych oraz  gimnazjów). W każdym roku odbywa się kilka eliminacji, każda w innym województwie. W tym roku rozegrane zostały dwie eliminacje  w Jesionowie i Żukowie (sala sportowa w Przelewicach). Na turnieju zameldowało się aż 21 drużyn z kraju reprezentacje siedmiu województw tj.: łódzkie, podkarpackie, lubelskie, małopolskie, opolskie, warmińsko – mazurskie i zachodniopomorskie. Nasze województwo oczywiście reprezentowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Przelewice.

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska Kulesza, Wiceprezes Polskiego Związku Motorowego Zarządu Okręgowego w Szczecinie Pan Józef Liszczak, Starosta Pyrzycki Pan Stanisław Stępień oraz Wójt Gminy Przelewice Pan Mieczysław Mularczyk. Komitet organizacyjny: PSP w Pyrzycach, Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach, ZORD Koszalin, PZM Szczecin, OSP w Jesionowie, PSP w Jesionowie, PSP w Żukowie oraz UKS-M w Przelewicach.

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Oprawę techniczną zapewnili prawdziwi profesjonaliści policjanci z Komisariatu Policji w Lipianach oraz Z KPP w Pyrzycach. Pierwszą pomoc sędziowali ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oddział w Myśliborzu oraz strażacy z PSP w Pyrzycach.

 Zawody zakończyły się  sukcesem organizacyjnym o czym poświadczyli uczestnicy turnieju jak i zaproszeni goście.

            Zawody ligowe są okazją nie tylko do skonfrontowania umiejętności na tle swoich rówieśników z innych województw, z którymi rywalizujemy podczas zawodów krajowych. To także okazja do zabawy, integracji, wymiany doświadczeń, czy to w gronie dzieci czy też pomiędzy trenerami i organizatorami.

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe m. in. z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Pyrzyckiego, Gminy Przelewice oraz od licznych przedsiębiorców i sympatyków BRD.

W imieniu władz samorządowych na zakończenie ligi podziękowania dla organizatorów oraz wszystkich przybyłych gości za profesjonalne przygotowanie wydarzenia złożyła Pani Ewa Gąsiorowska-Nawój Wicestarosta Pyrzycki oraz Pan Józef Radny Gminy Przelewice.

Przelewice

Plan dla Przelewic: stolica zachodnipomorskiej wsi

Opublikowano

dnia

Autor

W Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach odbyło się spotkanie marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Olgierda Kustosza z wójtem i radnymi gminy Przelewice. Tematem spotkania była perspektywa zagospodarowania ogrodu oraz zabudowy folwarcznej na Zachodniopomorskie Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich.

O celach takiej inicjatywy po spotkaniu opowiedział wicemarszałek O. Kustosz: Od wielu lat zarząd województwa uruchamia szereg działań wpływających na rozwój społeczno – gospodarczy naszego regionu. Bardzo wiele udało się już zrobić. Widzimy rozwój dużych wojewódzkich aglomeracji, bogatą ofertę różnych usług zapewnia nam pas nadmorski, powstają nowe ośrodki gospodarcze. Jednak jako mieszkaniec południowej części województwa widzę tu potrzebę pobudzenia rozwoju tej części regionu. Południowe powiaty naszego województwa to w dużej mierze obszary wiejskie, popegeerowskie z małymi ośrodkami miejskimi. Są to tereny, które wymagają rewitalizacji zarówno społecznej, gospodarczej jak infrastrukturalnej. A zarazem południe województwa ma w sobie ogromny, nieodkryty potencjał przyrodniczy, turystyczny i kulturalny. Same lokalne samorządy nie mają możliwości ożywienia społeczno – gospodarczego tego regionu. Stąd też podczas swojej pracy w zarządzie województwa kładę duży nacisk na ten obszar działania. Dziś jest już pierwszy efekt mojej pracy, gdyż udało mi się przekonać zarząd do skupienia uwagi na perełce województwa  zachodniopomorskiego, jaką jest Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Podjęliśmy dziś decyzję, aby na bazie tego wyjątkowego ogrodu oraz otaczającej go zabudowy folwarcznej we współpracy z Gminą Przelewice, innymi samorządami, lokalnymi grupami działania, podmiotami społecznymi utworzyć Zachodniopomorskie Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich. Doceniając szczególne walory kompleksu pałacowo-folwarcznego w Przelewicach oraz posiadając większe możliwości rewitalizacji jego poszczególnych elementów uważamy, że jest on szansą na powołanie do życia ośrodka promującego obszary wiejskie, ich tradycje, kulturę oraz krzewiącego edukację przyrodniczo-ekologiczną, jak również rozwijającego nowoczesne technologie na rzecz ograniczania emisji i ochrony środowiska naturalnego. Funkcjonowanie takiego centrum z pewnością będzie pozytywnie oddziaływać na obszar południowej części naszego województwa, w szczególności na sąsiadujące z Przelewicami samorządy gminne czy powiatowe. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić w naszym regionie zrównoważony rozwój zarówno północnej jak i południowej części województwa. Bez wątpienia oferta zaproponowana przez centrum będzie niecodzienną atrakcją  dla mieszkańców pozostałej części Pomorza Zachodniego, turystów z zagranicy oraz jadących nad morze turystów z południowej Polski.”

Marszałkowska oferta  to wielka szansa rozwoju nie tylko dla gminy Przelewice, ale całego powiatu. Już jakiś czas temu przy tworzeniu Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + mocny akcent przedstawiciele naszych gmin i  powiatu kładli na konieczność zagospodarowania ogrodu i folwarku w Przelewicach jako miejsca regionalnych targów wyrobów tradycyjnych, ośrodka turystycznego powiatu.  Przelewicki zespół płacowo – folwarczny kryje duży potencjał na powstanie atrakcji turystycznej co najmniej rangi wojewódzkiej. Dzięki swojemu położeniu centrum swoją działalnością mogłoby promieniować również na północne części Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.

Żadne działania nie byłyby jednak podjęte bez konsultacji ze społecznością lokalną. Marszałkowie zaproponowali powołanie rady programowej centrum w skład której będą wchodzi m. in. przedstawiciele gminy Przelewice i powiatu pyrzyckiego, co daje nam mieszkańcom powiatu możliwość decydowania o losach i perspektywach rozwoju naszej turystycznej perełki. Oznacza to, że chociaż formalnie utrzymanie kompleksu leżałoby po stronie województwa, to mieszkańcy gminy nie straciliby wpływu na jego funkcjonowanie.

Swoją ofertę dla gminy Przelewice przygotował również rząd. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wyraził chęć przejęcia całego kompleksu za bezcen i utworzenia w nim filii Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Jak jednak zaznaczył na spotkaniu marszałek Olgierd Geblewicz pojawiają się również obawy, że rządowa ingerencja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Przelewice może skończyć się podobnie, jak w słynnym przypadku stadniny w Janowie Podlaskim, gdzie wdrożone przez agendy rządowe działania doprowadziły to miejsce do ruiny, zaś lokalnemu samorządowi bliżej jest do Szczecina, niż do Warszawy.

Teraz oczekujemy na decyzję władz gminnych, czy podejmują się wraz z województwem wyzwania utworzenia tej niepowtarzalnej infrastruktury, która uczyni z Przelewic i powiatu pyrzyckiego stolicę zachodniopomorskich obszarów wiejskich, czy skierują się w stronę oddania wyjątkowego w skali tej części kraju kompleksu na rzecz państwa, a kierowanie nim będzie odbywało się pod dyktando Warszawy.

(red)

Kontynuuj czytanie

Powiat

Rosiny świętowały

Opublikowano

dnia

Autor

Piątkowe popołudnie w Rosinach w gminie Przelewice upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze. Mieszkańcy Rosin, Płońska, Kłodzina, Gardźca i Wołdowa wspólnie ze swoim  nie tak dawno przybyłym do parafii proboszczem ks. Sebastianem Kubińskim zorganizowali piękne uroczystości dożynkowe.

A potem był czas na wspólne spotkanie rekreacyjne, które odbyło się z inicjatywy Ewy Gąsiorowskiej-Nawój – wicestarosty pyrzyckiej oraz Krystyny Nawój – prezes Stowarzyszenia Otwarte Okno. Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu marszałkowskiego „Społecznik” na gości czekało wiele atrakcji, zarówno tych kulinarnych, sportowych jak i artystycznych.

-Już dawno w naszej parafii nie było tak fajnego spotkania integrującego parafian, które dostarczyło tak wiele radości dzieciom, rodzicom, seniorom. Tu słowa podziękowania należą się wszystkim naszym sołtysom i radom sołeckim za ich wielkie zaangażowanie. Podziękowania należą się także naszemu radnemu wojewódzkiemu Olgierdowi Kustoszowi, który cały czas walczy o wsparcie dla naszych małych, czasami zapomnianych przez Szczecin wiosek czy miasteczek. Nasi społecznicy mają wiele pomysłów, które warto wspierać i nasz radny to dostrzega. Musimy mocno pracować, aby więzi społeczne wśród nas były mocne. W pędzie codziennych obowiązków coraz mniej mamy czasu na lepsze poznanie się, zaprzyjaźnienie się i zwykłą ludzką życzliwość. Takie wiejskie, parafialne spotkania budują w nas poczucie przynależności do naszego społeczeństwa. – mówi wicestarosta.

(ps)

Kontynuuj czytanie

Partnerzy

Reklama

Kursy walut

kursy walut Kursy dostarcza ekantor.pl | Odświeżenie za 60

#Pyrzyce na Instagramie

Reklama

Popularne

Copyright © 2018 Pyrzyce24.eu. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.