Express Lokalny
Powiat

Wspieranie kompetencji kluczowych u uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach

Wspieranie kompetencji kluczowych u uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach

Informacja o projekcie

Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus z siedzibą w Pyrzycach od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2018 realizuje  w Szkole Podstawowej w Kozielicach  projekt pt.: Wspieranie kompetencji kluczowych u uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału szkoły oraz wiedzy iumiejętności uczniów i nauczycieli.

Zaplanowane zadania:

  1. Przeprowadzenie cyklu 15 różnych zajęć dla uczniów i uczennic podnoszących kompetencje kluczowe oraz kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Wszystkie zaplanowane zajęcia dla uczniów są zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe w formie zajęć rozwijających zainteresowania. Zajęcia są skierowane do uczniów zarówno uzdolnionych jak i wykazujących różnorodne trudności.
  2. Utworzenie pracowni do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz pracowni informatycznej.
  3. Przeszkolenienauczycieliw zakresie podnoszącym kompetencje korzystania z narzędzi TIK
    w pracy dydaktycznej oraz kompetencje w prowadzeniu zajęć szkolnych metodą eksperymentu.

Trwałym efektem realizowanych działań będzie zmniejszenie różnic w ocenach uczniów na poziomie placówki.Zwiększenie i rozszerzenie kompetencji kluczowych uczniów, pozwoli na lepsze przygotowaniefundamentów wiedzy ucznia w kluczowych dla rynku pracy obszarach, co zmniejszy zagrożenie przedwczesnego opuszczenia systemu edukacji i zwiększy jego szansę na uzyskanie dobrego wykształcenia izatrudnienia. Wszystkie planowane do realizacji zajęcia będą zajęciami dodatkowymi realizowanymipoza zajęciami podstawowymi i poza zajęciami wyrównawczymi już realizowanymi w szkole. Zapewnienie funkcjonalności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych po zakończeniu projektu zapewni irozszerzy możliwości uczniów w dostępie do Internetu oraz korzystania ze sprzętu.

Wartość projektu 312.897,50 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 265 962,87 zł

               

Related posts

Pierwszoklasiści spotkali się z policjantami

Admin

Subiektyw Pyrzycki (3)

Admin

Awaria systemu rejestracji pojazdów

Admin

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.