Express Pyrzycki
PyrzyceRegion

Województwo wspiera renowację murów obronnych

Urząd Marszałkowski przekaże prawie 1,6 mln zł Gminie Pyrzyce na ratowanie cennych zabytków. Chodzi o kolejny etap renowacji jednych z najlepiej zachowanych na Pomorzu Zachodnim fortyfikacji miejskich. Prace modernizacyjne obejmą mury obronne i czatowni pomiędzy Basztami Sowią i Lodową. Umowę gwarantującą unijne wsparcie podpisał w obecności wiceburmistrza Pyrzyc Roberta Betyny, marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Restauracja obiektu, która trwać będzie od marca do końca października br., obejmie prace konserwacyjne przy fundamentach, wzmocnienie podłoża oraz odnowienie murów od zewnętrznej i wewnętrznej strony. Koszt działań pyrzycki samorząd miejski oszacował na ponad 1,8 mln zł. Prawie 1,6 mln zł przeznaczy z funduszy unijnych Urząd Marszałkowski.

– Ratujemy nasze zachodniopomorskie perełki architektoniczne na wszelkie sposoby. Wsparciem staramy się obejmować jak największą ich ilość, bo zdajemy sobie sprawę ze sporych potrzeb w tym zakresie. Do ochrony dziedzictwa kulturowego na Pomorzu Zachodnim angażujemy fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także budżetu województwa. Dzięki takim cennym renowacjom, jak w Pyrzycach odkrywamy piękno zabytków na nowo – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zespół średniowiecznych pyrzyckich murów obronnych to jeden z ciekawszych i najlepiej zachowanych zachodniopomorskich obiektów fortyfikacyjnych. Powstawały w czterech etapach, od lokacji miasta w 1263 roku do drugiej połowu XVI wieku. W sumie miały długość ponad 2 km i wysokość dochodzącą nawet do 7-9 m. Ogromną ich wartość stanowił w tamtych czasach zarówno ich logiczny pierścień, jak i 2 bramy, \6 baszt, blisko 50 czatowni, furty, wały, fosy, planty oraz ogrody. Niestety od XVIII wieku obwarowania stopniowo niszczały oraz zmieniały swoje funkcje. Rozebrano wówczas przedbramie Bramy Bańskiej, a w XIX wieku również Bramy Szczecińskiej. Ponadto w części z nich ulokowano warsztaty, czatownie zamieniono na lokale dla miejscowej biedoty, a w murach przebito otwory dla ruchu pieszego. Dopiero po II wojnie światowej zaczęto stopniową renowację i konserwację fortyfikacji. Teraz ponownie pojawiła się szansa na odzyskanie ich minionego blasku. (informacja na podstawie: zabytek.pl)

– Otrzymane wsparcie pozwoli na kontynuacje podjętych wcześniej działań konserwacyjno-remontowych przy murach obronnych na odcinku od Baszty Sowiej do Baszty Lodowej, na długości 115 metrów. To pierwsze tak duże dofinansowanie, jakie uzyskała Gmina na renowację zabytków, z czego oczywiście bardzo się cieszę – powiedziała burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska.

Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”. Porozumienie obejmujące rewitalizację murów obronnych w Pyrzycach to kolejna z pakietu kilkunastu umów, jakie władze samorządu województwa podpisują w ostatnim czasie z beneficjentami tego właśnie działania. Listę ostatecznie dofinansowanych przedsięwzięć poznaliśmy w listopadzie 2017 roku. Wsparcie w wysokości ponad 40 mln zł ostatecznie pozwoli na renowację 22 zabytków na Pomorzu Zachodnim. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego otrzymało w sumie 11 parafii, 8 gmin i 1 stowarzyszenie. Do kościołów trafi ponad 24 mln zł, zaś do zachodniopomorskich samorządów bądź organizacji pozarządowych blisko 18 mln zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

fot. archiwum

Related posts

Awaria sieci energetycznej! Przeczytaj, gdzie nie ma prądu

Admin

Opady deszczu – interwencje w całym powiecie

Admin

Uroczysta rocznica (galeria)

Admin
Wczytywanie....