Express Pyrzycki
PowiatRegion

Nagrody za mijający rok przyznane

Powiat pyrzycki tradycyjnie przy okazji okolicznościowej sesji Rady Powiatu 11 listopada przyznał nagrody „Ludzi Ziemi Pyrzyckiej”. W tym roku ich laureatami zostało 12 osób.

Oto tegoroczni laureaci:

Wojciech Antczak

Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Kozielicach, założyciel, trener i prezes stowarzyszenia „Husaria Figh Team Kozielice”. Specjalnością stowarzyszenia są dyscypliny: ju-jitsu, boks, sporty walki oraz samoobrona. Czołowe miejsca w powiecie, województwie ale i na arenie międzynarodowej są osiągane szczególnie w dyscyplinie zapasów. Czterech zawodników tego klubu jest w kadrze reprezentacji Polski. Swoją działalnością i zaangażowaniem pan Wojciech Antczak w bardzo znaczącym stopniu przyczynia się do propagowania Gminy Kozielice jak i Powiatu Pyrzyckiego.

Danuta Bartczak

Pani Danuta przez ponad 20 lat pełniła ofiarnie i bezinteresownie posługę wobec ubogich i wykluczonych w Parafii św. Ottona – prowadząc Parafialny Zespół Caritas. Posługa ta polega na gromadzeniu środków finansowych a następnie udzielaniu wsparcia najuboższym przez pokrywanie ich rachunków za gaz, energię czy wodę, zakup wyprawek dla dzieci. Wielokrotnie przeprowadzała zbiórki żywności i inicjowała pozyskiwanie żywności unijnej dla rodzin ubogich i osób samotnych, szczególnie przed świętami, co dawało wielką radość dzieciom obdarowanym słodyczami czy zabawkami.  Działania te wymagają ogromnego poświęcenia czasu i ponoszenia trudów organizacyjnych ale również ciężkiej pracy fizycznej na rzecz ludzi ubogich.

Zdzisław Brylski

To wybitny lekarz anestezjolog, którego kariera zawodowa od początku związana jest z pyrzyckim szpitalem. Przez 49 lat pracy wykazał się niezwykłym zaangażowaniem na rzecz pacjentów i ich rodzin. Jest również wspaniałym nauczycielem młodego pokolenia lekarzy. To osoba o wielkim sercu, ciepła, serdeczna, otwarta na ludzi, wrażliwa na ich problemy i troski. Pan Zdzisław wielokrotnie włączał się w działania wspierające placówkę i pomimo wielu trudności i perturbacji w funkcjonowaniu szpitala, nigdy nie okazał zwątpienia, zawsze stał na straży dobra pacjenta.

Edyta Gajewska

Sołtys Sołectwa Ślazowo, osoba zaangażowana w życie mieszkańców. Wspólnie z nimi organizuje wyjazdy nad morze, festyny rodzinne, paczki dla dzieci na „Mikołajki”, Dzień Babci i Dziadka. Działa charytatywnie, pomaga innym w potrzebie. W sołectwie przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego wyremontowano świetlicę wiejską, poprawiono boiska sportowe oraz plac zabaw dla dzieci. Pozyskano środki w konkursie „Granty Sołeckie 2017” na świetlicę kontenerową oraz w Programie Społecznik na stworzenie miejsca rekreacyjnego i zorganizowanie pikniku integracyjnego w Ślazowie. Pani Sołtys wspólnie z mieszkańcami dba o estetykę sołectwa, które z roku na rok pięknieje.

Ewa Hancz

Prezes stowarzyszenia Coolturalni, pracownik Pyrzyckiego Domu Kultury. Osoba zaangażowana w wiele wydarzeń kulturalnych i społecznych na terenie Ziemi Pyrzyckiej. Autorka, koordynatorka i organizatorka projektów dla tej społeczności. Dzięki jej pomysłowości i zaangażowaniu seniorzy z Gminy Warnice korzystają z bezpłatnych warsztatów, szkoleń i opieki specjalistów, wycieczek połączonych ze zwiedzaniem, teatr, niejednokrotnie są jedynymi takimi dobrodziejstwami jakie seniorzy z obszarów wiejskich doświadczali. Natomiast dzieci z Gminy Warnice, korzystają już drugi rok z bardzo atrakcyjnych zajęć i wycieczek, całkowicie bezpłatnie.

Ks. Grzegorz Harasimiak

Duszpasterz i proboszcz parafii pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach. W 2015 roku został powołany do pomocy rodzinom rolników zatrzymanych przez wymiar sprawiedliwości. Ksiądz Dziekan podejmuje nieustanne starania aby Pyrzyce stanowiły istotny element na chrześćjańskiej mapie Pomorza Zachodniego. Znaczącym dla dziedzictwa historii Pyrzyc jest prowadzenie przy parafii prac badawczych i odkrywkowych unikatowych reliktów Klasztoru Sióstr Augustynianek. Inicjator Pyrzyckiego Pleneru Malarskiego w którym uczestniczyli uczniowie Liceum Plastycznego w Szczecinie oraz mieszkańcy Pyrzyc. Głównym jego celem było ukazanie tożsamości Ziemi Pyrzyckiej czyli połączenie sztuki malarskiej z dziedzictwem Pyrzyc pn. „U źródeł w poszukiwaniu śladów Św. Ottona”.

Danuta Japoł

W latach 1974 – 2005 pełniła funkcję dyrektora Przedszkola w Lipianach. Przez wiele lat aktywnie działała w wielu organizacjach społecznych m. in. w Lidze Kobiet Polskich, w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Związku Harcerstwa Polskiego. Obecnie przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nie ustaje w wysiłkach na rzecz wspólnoty pokoleń. Z pomysłem organizuje wolny czas starszym ludziom. Koło w Lipianach dzięki niej wzbogaciło się o wspaniały sztandar. Pani Danuta jest organizatorem licznych wycieczek także międzynarodowych. Swoją działalnością przyczynia się do społecznego rozwoju gminy Lipiany. W bieżącym roku, Pani Danuta była jedną z inicjatorek akcji „Pomoc żywnościowa” polegająca na wydawaniu żywności dla osób najbardziej potrzebujących.

Elżbieta Karwecka

Nauczyciel, pedagog specjalny, logopeda z 40 letnim stażem pracy na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stwarza swoim podopiecznym optymalne warunk do rozwijania umiejętności szkolnych oraz zainteresowań poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu. Angażuje dzieci i młodzież w wychowanie patriotyczne. Organizuje rajdy turystyczne, gdzie młodzież nie tylko aktywnie spędza wolny czas, ale poznaje piękno ziemi ojczystej, przyrody, a także historię naszego powiatu, województwa. Za swą pracę na rzecz krzewienia turystyki otrzymała Brązową Odznakę „Zasłużony w Pracy PTTK wśród młodzieży”. Lubiana przez uczniów, zawsze wobec nich życzliwa, cierpliwa i zainteresowana ich problemami i osiągnięciami.

Elżbieta Kowalska

Współzałożycielka i energiczny członek zarządu stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” w Lipianach. W zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości, to motto pani Elżbiety, która jest inicjatorką i aktywną uczestniczką wielu projektów związanych ze współpracą międzynarodową oraz pozyskiwaniem inwestorów i partnerów dla lokalnych i regionalnych inwestycji, stowarzyszeń i biznesu, m. in. Stowarzyszenia „Partyzanci”, Lokalnej Grupy Działania również partnerskich spotkań Domu Opieki Społecznej z siedzibą w Żabowie z Niemieckimi Czerwonym Krzyżem w Schwedt. Realizuje projekty dotyczące wymiany młodzieży polsko – niemieckiej. Promuje nasz powiat podczas imprez kulturalnych w ramach współpracy miast i gmin polskich i niemieckich. Przetłumaczyła szereg publikacji dotyczących historii i tradycji regionu. Współorganizatorka kwesty na rzecz renowacji kościoła pw. NMP.

Renata Kozicka

Nauczyciel z 29 letnim stażem. Aktywnie działa społecznie poprzez angażowanie się w realizację projektów edukacyjnych zagospodarowujących czas wolny dzieciom i młodzieży. Jest prezesem Przelewickiego Stowarzyszenia „Wyrównajmy szanse”, które realizuje szereg działań. Organizuje loterie fantowe i zbiórki publiczne np. na zakup dwóch wózków dla niepełnosprawnych dzieci. Podczas 13 letniej działalności pani Renaty zrealizowano szereg projektów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu gminy Przelewice. Z jej inicjatywy 2017 r. powstało stowarzyszenie Przelewice dla Przyszłości powołane do uruchomienia niepublicznej szkoły podstawowej. Ważnym obszarem działalności jest podejmowanie aktywności na rzecz rozwoju mieszkańców z ternu gminy Przelewice.

Lilianna Anna Nowak

Nauczyciel w Zespole Szkół w Lipianach z 35 letnim stażem. Od 2004 r. opiekun i współorganizator Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego. Kształci wśród uczniów zamiłowanie do uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa w integracji z osobami niepełnosprawnymi. Uczestniczy z podopiecznymi we wszystkich imprezach turystyczno krajoznawczych, tj. ok. 15 rocznie. Organizuje „Rajd Sobótkowy”, którego celem jest pielęgnacja tradycji ludowych. Wspólnie z uczniami uczestniczy w konkursie na „najaktywniejsze Szkolne Koło Turystyczne”. Zaprasza muzyków Filharmonii Szczecińskiej, organizuje wyjazdy do teatru, współorganizuje półkolonie „Wakacje pod żaglami” a w zimie, z fundacją „Moja młodość” ferie zimowe z zajęciami kulinarnymi. Współorganizatorka WOŚP na terenie Lipian.

Jadwiga Świerczyńska – Raszkowska

Członek komitetu założycielskiego oraz prezes istniejącego od 2007 roku Stowarzyszenia Europejski Klub Seniora. Pani Jadwiga jest aktywnym działaczem społecznym. Stwarza możliwości osobom starszym do udziału w procesie edukacyjnym w zakresie różnych dziedzin wiedzy, działalności kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej i oświatowo – wychowawczej. Aktywność społeczna seniorów to poprawa jakości ich życia oraz utrzymanie sprawności psychicznej i fizycznej. Pani Jadwiga za swoją aktywność społeczną została odznaczona w 2013 roku  Pyrzyczanką w kategorii Społecznik.  

Related posts

Panorama Pyrzycka – 17.01.2014

Admin

21-latek zatrzymany za narkotyki

Admin

Przeszedł pyrzycki Kontrakt Samorządowy

Admin
Wczytywanie....