Express Pyrzycki
Straż MiejskaStraż Miejska

Komunikaty Straży Miejskiej

Nielegalne ścieki w Mielęcinie

W ostatnim czasie Straż Miejska w Pyrzycach otrzymywała zgłoszenia od mieszkańców Mielęcina, iż z miejscowości tej wywożone są i wylewane na pobliskie nieużytki nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych. 27 lipca 2015 r. w kilku ze wskazanych miejsc zrzutu ścieków zostały zainstalowane kamery leśne będące na wyposażeniu Straży Miejskiej. Już następnego dnia w godzinach porannych jedna z kamer zarejestrowała mężczyznę, który ciągnikiem z beczkowozem dokonał zrzutu ścieków. W wyniku dalszych czynności podjętych przez strażników wytypowano jednego z mieszkańców Mielęcina, który przyznał się do zarzucanego czynu, za co został ukarany wysoką grzywną.

Straż Miejska przypomina w tym miejscu, iż zgodnie z art. 5 ust. 3b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości (…) nieczystości ciekłych może odbywać się tylko i wyłącznie poprzez podpisanie umowy na wywóz tychże nieczystości z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wszelkie próby wywozu tych nieczystości „na własną rękę” będą surowo karane.

Kontrola placów zabaw w gminie Pyrzyce

Straż Miejska w Pyrzycach przeprowadziła w czerwcu i lipcu kontrole stanu czystości i bezpieczeństwa placów zabaw na terenie Gminy Pyrzyce. Przez kilka tygodni strażnicy miejscy sprawdzali nie tylko czystość piaskowic, lecz także zabezpieczenie urządzeń służących do zabawy dla dzieci. Zwaracali szczególną uwagę na stan elementów drewnianych, łańcuchów i lin, ślady rozkładu oraz korozji urządzeń, a także to czy urządzenia posiadają ostre krawędzie mogące zagrażać życiu lub zdrowiu najmłodszych. Strażnicy miejscy ponadto sprawdzili czy place zabaw posiadają regulamin oraz dokonali oceny bezpieczeństwa ogrodzeń i wyposażenia placów zabaw w kosze na śmieci.

W ramach przeprowadzonych tegorocznych działań strażnicy miejscy skontrolowali 33 place zabaw. Głównymi nieprawidłowościami okazał się brak wyposażenia placów zabaw w regulamin, brak kompletnego i bezpiecznego ogrodzenia oraz brak wyposażania placów zabaw w kosze na śmieci. Urządzenia służące do zabawy posiadały ślady korozji oraz stwierdzono, że są one niestabilne i niekompletne. Wszystkie wyżej wymienione usterki strażnicy polecili niezwłocznie usunąć zarządom odpowiedzialnym za te tereny. Niestety nie wszystkie place zabaw udało się naprawić. Jeden z nich charakteryzujący się wieloma nieprawidłowościami, które zagrażały życiu lub zdrowiu najmłodszych został zdemontowany.

Należy dodać, że na terenie Gminy Pyrzyce istnieje kilka wzorowych placów zabaw. Strażnicy stwierdzili, że niżej wymienione place zabaw nie posiadają żadnych nieprawidłowości oraz są w 100 % bezpieczne dla Naszych dzieci. Wzorowe place zabaw znajdują się w miejscowościach takich jak: Pyrzyce, Nowielin, Żabów, Brzesko, Nieborowo, Giżyn, Brzezin, Ryszewko, Ryszewo oraz Pstrowice.

Wczytywanie....