Express Pyrzycki
PowiatPyrzyceRegion

Kryzysowe absolutorium

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego otrzymał absolutorium za rok 2014. Mimo to opinia obecnie rządzącej koalicji na temat funkcjonowania prowadzonego przez Platformę Obywatelską i Sojusz Lewicy Demokratycznej zarządu nie jest już taka pozytywna.

Za udzieleniem zarządowi absolutorium za miniony rok głosowali wszyscy radni. Swoje stanowisko przedstawił jednak klub radnych Polskie Stronnictwo Ludowe – Skuteczny Samorząd, w którego imieniu opinię przeczytał Mirosław Bitenc. – Przed obecnym zarządem stoi lawina zadań niewykonanych w poprzednich kadencjach. – mówił radny. Zaznaczył jednak, że trzeba wykazać się odpowiedzialnością, dlatego klub PSL-SS rekomenduje głosowanie za udzieleniem absolutorium. Nie zmienia to jednak faktu, że ocenia on negatywnie pracę zarządu w roku 2014. Radny zwrócił też uwagę na niewykonanie w latach 2012-2014 wskaźnika z artykułu 234 Ustawy o Finansach Publicznych, mówiącego o spłacie zobowiązań.

Wcześniej w czasie sesji wicestarosta Bartłomiej Królikowski przedstawił raport o stanie Powiatu Pyrzyckiego na 31 grudnia 2014 roku. Wynika z niego, że powiat zobowiązany będzie wdrożyć program naprawczy, w czasie którego realizacji nie będzie mógł między innymi podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytami czy też udzielać pożyczek. Będzie też musiał ograniczyć realizację zadań finansowanych ze środków własnych.

Related posts

Szpital covidowy – co dalej z poradniami?

Admin

Szpital z pełniącym obowiązki dyrektora

Admin

Trwają spotkania z folklorem (GALERIA)

Admin
Wczytywanie....