Express Pyrzycki
PyrzyceRegion

Puls Powiatu: Ma z czego zapłacić

Były burmistrz Jerzy Marek Olech na do widzenia otrzymał odprawę z urzędu około 40 tysięcy złotych, w tym roku dostanie jeszcze tak zwana trzynastkę, ładny grosz jak za taką kadencję. Dziś powinien zamknąć już temat przegranych wyborów i uregulować należności z tytułu korzystania z majątku gminnego.

Jak udało się sprawdzić redakcjom TVK AURA i Pulsu, Olech ma w rozliczeniach wyborczych bałagan, z informacji urzędowych wynika że: „Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Marka Olecha zawarł z Gminą Pyrzyce dwie umowy dzierżawy na posadowienie banerów na terenach stanowiących własność Gminy Pyrzyce tj.

– umowę nr 5/2014 w dniu 2 października 2014 roku, na dzierżawę części działki nr 148/2 położonej w obrębie 0008 miasta Pyrzyce,

– umowę nr 6/2014 w dniu 17 października 2014 roku, na dzierżawę części działki nr 190/29 położonej w obrębie 0006 miasta Pyrzyce oraz części działki nr 126/19 położonej w obrębie 0010 miasta Pyrzyce.

Za umieszczenie banerów wyborczych na działkach stanowiących własność Gminy Pyrzyce Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Marka Olecha wpłacił na rzecz Gminy Pyrzyce łączną kwotę 3 782,70 zł. Ponadto na koncie Komitetu jest dokonany przypis należności w kwocie 1500,00 zł z terminem płatności do dnia 16 grudnia 2014 r.

            Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Marka Olecha nie wystąpił o zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia kamer na słupach oświetleniowych zlokalizowanych na gruntach stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Z uwagi na powyższe, prowadzone jest postępowanie administracyjne, celem ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Po zakończeniu postępowania administracyjnego Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Marka Olecha zostanie obciążony opłatami z tego tytułu.

Zapytaliśmy urzędników z ratusza o wieczór wyborczy Olecha na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji i dowiadujemy się że: „….nie zostały zawarte umowy na wynajęcie pomieszczeń należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, ponieważ z posiadanych dokumentów nie wynika, aby Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Marka Olecha wystąpił na piśmie o ich wynajęcie.

            Ponadto, z informacji udzielonej przez panią Justynę Gredkę p.o dyrektora Ośrodka ustalono, iż w dokumentacji Ośrodka nie znaleziono żadnego pisma dotyczącego wynajęcia pomieszczeń na dzień 30 listopada 2014 r. tj. w wieczór wyborczy. Pani Renata Michalska, która mogłaby udzielić informacji w przedmiotowym zakresie nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim”.

Jak widać z powyższych informacji, podczas kampanii wyborczej Olech jako burmistrz nie za bardzo dbał o dochody gminy, bardziej o kieszeń kandydata Olecha. Liczymy, że urzędnikom z Ratusza uda się odzyskać należne za korzystanie z majątku gminnego od Olech kwoty.

Related posts

5 lat gimnazjum społecznego (galeria)

Admin

Wypadek na Lipiańskiej. Kierowca był pijany

Admin

Pyrzyce w akcji: Gromada Zuchowa „Iskierki” zaprasza do dbania o groby dziecięce

Admin
Wczytywanie....