Express Pyrzycki
PyrzyceRegion

Artur Kurowski sołtysem Pyrzyc

Dobiega końca kadencja Rad Sołeckich, dlatego między styczniem a marcem odbywają się w poszczególnych sołectwach wybory nowy. Zebranie Sołectwa Pyrzyce obejmującego swoim zasięgiem miasto Pyrzyce dokonało 20-go stycznia wyboru nowych władz jednostki pomocniczej. Sołtysem miasta Pyrzyce został wybrany Artur Kurowski.

Sołtysem Pyrzyc wybrany został Artur Kurowski – otrzymał 28 głosów. Jego kontrkandydaci: Ewelina Kowalczyk i Zdzisław Kowalski zdobyli odpowiednio 17 i 15 głosów. Do Rady Sołeckiej wybrano Krzysztofa Żurowskiego, Grzegorza Waszczyka, Wojciecha Błaszkowiaka i Zdzisława Kowalskiego. Uprawnione do głosowania było 10 218 osób (wszyscy mieszkańcy Pyrzyc posiadający prawa wyborcze), ale z tego prawa skorzystało tylko 61 osób.

Informacja o zebraniu kilka dni wcześniej pojawiła się na tablicach informacyjnych gminy, natomiast w dniu wyborów dostępna była też w internecie. Zebranie odbyło się o godzinie 12.00.

Zgodnie ze statutem do zadań sołectwa należy: inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy, opiniowanie przedstawionych Sołectwu zagadnień dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, programów gospodarczych, budżetu gminy, sieci przedszkoli i szkół podstawowych, sieci dróg i placów gminnych, oświetlenia ulic, przejść dla pieszych oraz   rozmieszczenia transportu zbiorowego, podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: zarządzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego Sołectwu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła, określania przeznaczenia środków wyodrębnionych w budżecie gminy dla sołectwa na realizację jego zadań, dążenie do zachowania istniejących wartości społeczno-kulturowych i ich promowanie, kształtowanie zasad współżycia społecznego.

Related posts

Nabożeństwo Majowe z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP

Admin

Droga w strugach deszczu (galeria)

Admin

Związki zawodowe w Magistracie pikietują

Admin
Wczytywanie....