Express Pyrzycki
PyrzyceRegion

Najważniejsza komisja obsadzona

Rada Miejska w Pyrzycach powołała do działania Komisję Rewizyjną. Przy wyborze jej przewodniczącego, tak jak w poprzednich decyzjach również nie było jednomyślności. Kandydatury były dwie – Jan Wojtasik oraz Małgorzata Piotrowska.

Komisja Rewizyjna jest najważniejszą i jedyną, która musi zostać przez Radę Miejską powołana. Komisja między innymi pełni kontrolę nad działalnością organu wykonawczego. Przedstawia też radzie wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Pyrzyc.

Powołanie przewodniczącego, a w dalszej części pozostałych członków komisji było jednym z punktów obrad 29-go grudnia. Pierwszą kandydaturę na stanowisko przewodniczącego zgłosił Jerzy Wroński. Zaproponował radnego Jana Wojtasika z okręgu 7. Głównym argumentem przemawiającym za poparciem jego kandydatury była chęć radnego do pracy na tym stanowisku. – Pan Jan osobiście zgłosił się do nas, do radnych, żeby poprzeć pana Jana kandydaturę i w związku z tym zabieram głos i proponuję kandydaturę na przewodniczącego pana Jana Wojtasika, ponieważ jeżeli chce pracować w tak ważnej komisji i sam się zgadza myślę, że to jest bardzo dobra kandydatura i ja osobiście będę popierał pana Jana. – argumentował swoją propozycję radny Wroński.

Drugą propozycję zgłosił Mariusz Majak. Na stanowisko przewodniczącej zarekomendował kandydaturę radnej Małgorzaty Piotrowskiej z okręgu 11. – Jest radną drugą kadencję. Jest osobą, która zdobyła już doświadczenie w pracy w naszym organie. Była przewodniczącą Komisji Rolnictwa, była także kilka miesięcy członkiem Komisji Rewizyjnej, także wie już na czym polega praca w komisji. Koleżanka Piotrowska legitymuje się wyższym wykształceniem, jest magistrem inżynierem ochrony środowiska, jest sołtysem Żabowa, osobą która działa bardzo intensywnie społecznie. Nie będę wymieniał tutaj wszystkich organizacji, bo zajęłoby to chyba trochę czasu. Proponuję, aby przewodniczącą była pani Piotrowska, bo uważam, że jest to osoba, która daje rękojmię do sprawowania tej funkcji. – zaprezentował proponowaną kandydaturę.

Głosowanie było jawne. Kandydaturę Jana Wojtasika poparło 9 radnych: Mirosław Wyrodek, Wojciech Łubiarz, Jan Wojtasik, Jerzy Wroński, Magdalena Wodzińska, Waldemar Lemiesz, Łukasz Michalski, Dariusz Jagiełło i Edward Gola. Na Małgorzatę Piotrowską głosowało 5 radnych: Paweł Chyt, Iwona Ksel, Mariusz Majak, Roksana Herman i Małgorzata Piotrowska.

Po przewie w obradach powołano również pozostałych członków komisji. Zgłosili się do niej Wojciech Łubiarz i Waldemar Lemiesz. Jan Wojtasik wcześniej kandydował na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Wówczas zgłosiła go Roksana Herman. Przegrał jednak z Mirosławem Wyrodkiem i Iwoną Ksel.

Related posts

Burmistrz znów wnioskuje o te same stawki

Admin

18-miesięczne dziecko w szpitalu. Matka i jej konkubent zatrzymani

Admin

34. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem – koncert i spotkanie z zespołami (GALERIA FOTO)

Admin
Wczytywanie....