Express Lokalny
PyrzyceRegion

Zobacz o czym będzie na sesji

Przed nami sesja Rady Miejskie w Pyrzycach. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad. Sesja odbędzie się w czwartek, 24 kwietnia o godzinie 14.00.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
  2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Miejskiej.
  4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
  5. Zapytania, interpelacje radnych na piśmie.

6. Ochrona środowiska i działania gminy na rzecz poprawy jej stanu (Druk Nr 681/14),

       a)  opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

       b) dyskusja.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pyrzyce wraz z       rekomendacjami (Druk Nr 683/14),

       a)  opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,

       b) dyskusja,    c) przyjęcie informacji w głosowaniu.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności        Pyrzyckiego Domu Kultury oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania      finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2013 rok, (Druk Nr 678/14),

       a)  opinia Komisji Budżetu, Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,

       b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej          Biblioteki Publicznej w Pyrzycach oraz zatwierdzenia rocznego       sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok,       (Druk Nr 679/14),

       a)opinia Komisji Budżetu, Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw            Społecznych,

       b) dyskusja, c) głosowanie.

10. Projekt uchwały w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce, (Druk Nr 680/14),

       a) opinia Komisji Budżetu, Komisji  Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw                     Społecznych,

       b) dyskusja, c) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, (Druk Nr 682/14),

       a)  opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,

       b) dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Pyrzycach (Druk Nr       684/14) ( propozycja – „Rondo Pyrzyckich Spotkań z Folklorem”),

       a) opinie stałych komisji rady,

       b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok (Druk Nr 686/14 ),

       a)  opinie stałych komisji rady,

       b) dyskusja, c) głosowanie.

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej      Gminy Pyrzyce (Druk Nr 687 /14),

       a)  opinie stałych komisji rady,

       b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XLIX/457/13 z dnia 21       listopada       2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę       Pyrzyce na       poprawę jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy       Pyrzyce      (Druk Nr  688/14),

       a) opinie stałych komisji rady,

       b) dyskusja, c) głosowanie.

16.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego      Jerzego Wrońskiego, wybranego w okręgu wyborczym Nr 3 (Druk Nr      676/14),

       a)  dyskusja,

       c) głosowanie.

17.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

18.Wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miejskiej.

 

Related posts

Uroczyste poświęcenie w Pyrzycach

Admin

Pożar w „Bagietce”

Admin

Tak głosowały Pyrzyce

Admin
Wczytywanie....